Ελλάδα
03-06-2021 | 09:50

Paperpack: Άσκησε το δικαίωμα εξαγοράς η Orlando-Equity Holding Limited για 84.908 μετοχές

Newsroom
Μοιράσου το
Paperpack: Άσκησε το δικαίωμα εξαγοράς η Orlando-Equity Holding Limited για 84.908 μετοχές
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η εταιρεία Paperpack ανακοινώνει ότι, στις 2 Ιουνίου 2021, η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «Orlando-Equity Holding Limited» άσκησε το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 του Νόμου δικαίωμα εξαγοράς υποβάλλοντας προς έγκριση σχετικό έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο ως άνω αίτημα, στις 7 Απριλίου 2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των κοινών μετοχών της Εταιρείας, που προσφέρθηκαν νομίμως και εγκύρως στην Orlando-Equity Holding κατά την περίοδο αποδοχής της από 29 Ιανουαρίου 2021 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασής του. Συνεχεία αυτού, κατά την 7 Απριλίου 2021, η Orlando-Equity Holding κατείχε, άμεσα και έμμεσα, συνολικά 3.818.603 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 96,598% του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Από τις 6 Απριλίου 2021 μέχρι και την 1.6.2021, η  Orlando-Equity Holding έχει περαιτέρω αποκτήσει 49.579 μετοχές της Paperpack, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 1,254% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Paperpack, από μετόχους της Paperpack που άσκησαν το δικαίωμα εξόδου του άρθρου 28 του Νόμου.

Κατά την 2α Ιουνίου 2021, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά στην απόκτηση των υπολοίπων 84.908 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε άμεσα και έμμεσα η Orlando-Equity Holding Limited κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με αντάλλαγμα 6,70 Ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι η Orlando-Equity Holding Limited δεν θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) που βαρύνουν τους πωλητές/μετόχους της Εταιρείας ούτε την καταβολή του προβλεπόμενου φόρου πωλήσεων 0,2% που βαρύνει τους πωλητές/μετόχους της Εταιρείας.

Η πρόθεση της Orlando-Equity Holding Limited να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στο από 26 Φεβρουαρίου 2021 εγκριθέν και δημοσιευθέν σύμφωνα με το Νόμο πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.