Ελλάδα
21-05-2021 | 08:10

ΟΛΘ: Θετική πρόβλεψη για τη διακίνηση φορτίων το 2021 – Μέρισμα 1,42 ευρώ

ΟΛΘ: Θετική πρόβλεψη για τη διακίνηση φορτίων το 2021 – Μέρισμα 1,42 ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, η διακίνηση φορτίων του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης στο πρώτο τρίμηνο του 2021 σημείωσε ήπια αύξηση κατά 2,6% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020. Το ίδιο διάστημα, η διακίνηση του Σταθμού Συμβατικού φορτίου μειώθηκε κατά 7,6%, σε σύγκριση με το ίδιο περίοδο του πρώτου τριμήνου του 2020. Η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. παραμένει θετική για την συνολική διακίνηση φορτίων του 2021. Ειδικά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 αναμένεται να αποφέρει βελτιωμένους όγκους διακίνησης φορτίων, μόλις η πανδημία αρχίσει να υποχωρεί. Όσον αφορά το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών επενδύσεων, η ΟΛΘ Α.Ε. ολοκλήρωσε σημαντικές επενδύσεις 38,2 εκατ. ευρώ από την ιδιωτικοποίησή της (Μάρτιος 2018) έως σήμερα (Μάιος 2021), ενώ ένα επιπλέον ποσό άνω των 25 εκατ. ευρώ αναμένεται να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια του 2021 και στις αρχές του 2022.

Αυτά προκύπτουν από την παρουσίαση της διοίκησης της εισηγμένης σε αναλυτές, μέσω τηλεδιάσκεψης, των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης έτους 2020. Πληροφορίες θέλουν να συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 40 αναλυτές που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προοπτικές και τις επενδύσεις του ΟΛΘ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του μεγάλου λιμανιού της Βόρειας Ελλάδας, η ΟΛΘ Α.Ε. διατηρεί θέση σε μετρητά ικανή να χρηματοδοτήσει τις τρέχουσες Λειτουργικές Δαπάνες και σημαντικό μέρος των συνολικών αναγκών σε κεφαλαιουχικές επενδύσεις, σε συνδυασμό με τη μελλοντική χρήση δανεισμού, όταν απαιτηθεί. Η εισηγμένη παραμένει χωρίς δανεισμό (Debt free), ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του 2020 έφτασαν περίπου στα 105 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένων προθεσμιακών καταθέσεων) σε σύγκριση με διαθέσιμα ύψους 99 εκατ. ευρώ τον 12/2019.

Το προτεινόμενο μέρισμα, με την επιφύλαξη έγκρισης από την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2020, ανέρχεται σε 1,42 ευρώ ανά μετοχή σε σύγκριση με 1,17 ευρώ ανά μετοχή του προηγούμενου έτους. Όπως σημείωσε η διοίκηση του ΟΛΘ, «η μελλοντική πολιτική μερίσματος στοχεύει να συνεχίσει να παρέχει ικανοποιητικές πληρωμές μερισμάτων, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την ανάγκη χρηματοδότησης του μεγαλύτερου μέρους του σημαντικού Επενδυτικού Σχεδίου της».

Η Διοίκηση της ΟΛΘ A.E. επικεντρώνεται σε μια σειρά νέων υλοποιήσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του Λιμένα ως πρωταρχικού χώρου διακίνησης συμβατικών φορτίων και περαιτέρω ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της Θεσσαλονίκης στην Ανατολική Μεσόγειο.
 • Νέες επενδύσεις για την επέκταση της Προβλήτας 6, οι οποίες θα επιτρέπουν την εξυπηρέτηση πλοίων Post Panamax έως 24 χιλ. TEUs (επί του παρόντος εξυπηρετούνται πλοία New Panamax έως 8 χιλ. TEUs) και θα προσελκύσουν υπηρεσίες κύριας γραμμής, (mainliner services) σύμφωνα με τις νέες συνθήκες της αγοράς.
 • Εγκατάσταση νέου λογισμικού TOS (Terminal Operation System) για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, με σκοπό να βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργική απόδοση.
 • Επέκταση της περιοχής της Ελευθέρας Ζώνης.
 • Περαιτέρω βελτίωση της πελατοκεντρικής πολιτικής.
 • Ανάπτυξη των λεγόμενων δραστηριοτήτων «beyond the Port»: ενσωμάτωση του Λιμένα της Θεσσαλονίκης στην εφοδιαστική αλυσίδα, παρέχοντας intermodal (διατροπικές) λύσεις από και προς τις κύριες Βαλκανικές χώρες.

Προς αυτό το σκοπό, συστάθηκε νέα θυγατρική στη Σόφια (100% ιδιοκτησίας ΟΛΘ Α.Ε.) το Νοέμβριο του 2020, «ThPA Sofia EAD», ενώ αναμένεται να ιδρυθούν περισσότερες θυγατρικές στο εγγύς μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι στο σύνολο του 2020 ο κύκλος εργασιών του ΟΛΘ ανήλθε σε 71,72 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 4% έναντι του 2019. Ενισχυμένα κατά 11,3% ήταν τα έσοδα από τον τομέα «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων», στα 49,73 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,3% από τον τομέα «Συμβατικό Λιμάνι» (στα 22,28 εκατ. ευρώ). Το μικτό κέρδος του ΟΛΘ ενισχύθηκε κατά 5,3%, στα 33,9 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο επί των πωλήσεων να ανεβαίνει στο 47,3% από 46,7% το 2019.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 30,9 εκατ. ευρώ (+3,9%), με το περιθώριο EBITDA να διατηρείται στο 43,1%. Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν (από 16,453 εκατ. το 2019) σε 20,08 εκατ. ευρώ το 2020, ήτοι +22,1%.

Το 2020, το επίπεδο δραστηριότητας σε διακίνηση φορτίων αυξήθηκε για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και μειώθηκε για τον Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, σε σύγκριση με το 2019. Ειδικότερα:

 • Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (χιλ. TEU’s): από 449 το 2019 σε 461 το 2020, δηλαδή +2,7%
 • Σταθμός Συμβατικού Φορτίου (χιλ. τόνοι): 4.469 το 2019 και 3.741 το 2020, άρα -16,3%
 • Πλοία που Κατέπλευσαν: 1.347 το 2019 και 1.286 το 2020, άρα -4,5%
 • Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων: από 463 σε 489 (+5,6%)
 • Συμβατικό Λιμάνι: από 832 μειώθηκε σε 721 (-13,3%)
 • Επιβατικό Λιμάνι: από 52 σε 76 (+46,2%)

Να σημειωθεί ότι τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά από δύο βασικούς παράγοντες, τη θετική μεταβολή στις συνολικές δαπάνες αποσβέσεων επί συγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού κατά 0,88 εκατ. ευρώ και την αναστροφή των φορολογικών προβλέψεων κατά 1,42 εκατ. ευρώ, το τελευταίο ως θετικό αποτέλεσμα ευνοϊκής πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους για τα έτη 2005-2011.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.