Ελλάδα
21-05-2021 | 07:57

Συνωστισμός για τα «ιερά» ακίνητα της Εκκλησίας στη Βουλιαγμένη

Συνωστισμός για τα «ιερά» ακίνητα της Εκκλησίας στη Βουλιαγμένη
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Προχωρά η διαδικασία αξιοποίησης των «φιλέτων» της Εκκλησίας, ιδίως στο μέτωπο της Βουλιαγμένης, για το οποίο οι υπηρεσίες της Ιεράς Συνόδου έσπευσαν να βρούνε ανεξάρτητο εκτιμητή που θα καθορίσει την αξία των ακινήτων, ανάμεσα στα οποία και «ατακτοποίητες» εκτάσεις.

Η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) της «Εκκλησίας της Ελλάδος», ως αποκλειστικός διαχειριστής της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας της Ιεράς Συνόδου, προσκάλεσε, μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού, ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές ακινήτων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων) να καταθέσουν οικονομική πρόταση για την εκτίμηση εκκλησιαστικών ακινήτων κειμένων στην τοποθεσία «Βουλιαγμένη» του Νομού Αττικής.

Επί της ουσίας, με τη διακήρυξη (4384/2021) αυτού του μειοδοτικού διαγωνισμού (με ημερομηνία 12/05/2021), όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΚΥΟ (στις 13/05), η Εκκλησία, μέσω της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών, προχώρησε περαιτέρω τις διαδικασίες για τα «ατακτοποίητα» ακίνητα στη Βουλιαγμένη, οι οποίες είχαν ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου. Μάλιστα, η Εκκλησία, δεδομένου του ενδιαφέροντος που υπάρχει ιδίως για τα ακίνητα της Βουλιαγμένης, είχε ορίσει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη σημερινή ημέρα, Παρασκευή 21/05/2021.

Τα προς εκτίμηση των αξιών ακίνητα, για τα οποία προβλέπονταν να κατατεθεί συνολική οικονομική προσφορά, βρίσκονται στη Βουλιαγμένη Αττικής και είναι οικόπεδα εντός σχεδίου, πολεοδομικώς ατακτοποίητα (αρρύθμιστα). Πρόκειται για δεκάδες διαφορετικές εκτάσεις/ακίνητα, για τα οποία η ΕΚΥΟ αναζητάει συμβούλους – ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές ακινήτων που θα καθορίσουν τις αξίες στα εκκλησιαστικά ακίνητα της Βουλιαγμένης, που έχουν συγκεντρώσει υψηλό ενδιαφέρον από δεκάδες αγοραστές- επενδυτές.

Υπενθυμίζεται ότι τα ακίνητα στη Βουλιαγμένη, η συνολική έκταση των οποίων προσεγγίζει τα 200 στρέμματα, είναι μέρος του «πακέτου» ακινήτων που επιθυμεί να αξιοποιήσει η Εκκλησία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, πάνω από 182 στρέμματα θεωρούνται «ατακτοποίητα» και είναι εντυπωσιακό ότι για αυτά έχει προκύψει τεράστιο ενδιαφέρον με πάνω από 200 αρχικές προσφορές. Κατά τα φαινόμενα, οι υποψήφιοι επενδυτές-αγοραστές θεωρούν ότι μπορούν σε επόμενη φάση να ρυθμίσουν και να τακτοποιήσουν πολεοδομικά αυτές τις εκτάσεις-«φιλέτα». Στο «πακέτο» υπάρχουν οικόπεδα με εμβαδό από 863 τ.μ. έως και πάνω από 11.000 τ.μ., 12.600 τ.μ., 17.600 τ.μ. ή και σχεδόν 29.000 τ.μ. ή 44.000 τ.μ. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές εκτάσεις έχουν επιφάνεια ανάμεσα σε 3.000 έως 9.000 τ.μ. και συνολικά στην προκήρυξη περιλαμβάνονταν τα εξής:

1. Ο.Τ. 5, οικόπεδα 4 έως 11 (εμβ. ≈6.000,00 τ.μ.)

2. Ο.Τ. 7, οικόπεδα 1 έως 14 (εμβ. ≈17.640,00 τ.μ.)

3. Ο.Τ. 8, οικόπεδα 3,4,8 έως και 9 (εμβ. ≈3.050,00 τ.μ.)

4. Ο.Τ. 11, οικόπεδα 1, 2, 4, 6 έως και 9 και 11 έως και 15 (εμβ. ≈8.700,00 τ.μ.)

5. Ο. Τ. 13, οικόπεδα 1 έως και 7 (εμβ. ≈8.760,00 τ.μ.)

6. Ο. Τ. 22, οικόπεδο 5 (εμβ. ≈863,00 τ.μ.)

7. Ο. Τ. 22, οικόπεδα 8 έως και 15 και 22 έως και 28 (εμβ. ≈11.021,00 τ.μ.)

8. Ο. Τ. 23, οικόπεδα 2 έως και 8 (εμβ. ≈5.633,00 τ.μ.)

9. Ο. Τ. 42, οικόπεδα 1 έως και 4 (εμβ. ≈3.570,00 τ.μ.)

10. Ο. Τ. 47 (εμβ. ≈10.600,00 τ.μ.)

11. Ο. Τ. 52 οικόπεδα 9 έως και 12 (εμβ. ≈3.165,00 τ.μ.)

12. Ο. Τ. 53, οικόπεδα 1 έως και 3 (εμβ. ≈4.263,00 τ.μ.)

13. Ο. Τ. 79 (εμβ. ≈28.800,00 τ.μ.)

14. Ο. Τ. 100-101 (εμβ. ≈44.000,00 τ.μ.)

15. Ο. Τ. 124, οικόπεδα 6 έως και 15 (εμβ. ≈12.628,00 τ.μ.)

16. Ο. Τ. 126, οικόπεδα 1 έως και 6 (εμβ. ≈8.965,00 τ.μ.)

17. Ο. Τ. 127, οικόπεδα 1, 2, 9 έως και 11 (εμβ. ≈4.317,00 τ.μ.)

Στόχος της Εκτίμησης των Ακινήτων είναι ο καθορισμός της αντικειμενικής και αγοραίας αξίας για έκαστο εκ των Ακινήτων στην αξία που αυτό θα είχε αν ήταν πολεοδομικώς ρυθμισμένο, όσον αφορά α) την κυριότητα και β) το δικαίωμα επιφανείας 99 ετών, καθώς και άλλης συγκεκριμένης και ορισμένης διάρκειας μόνο σε περίπτωση που ζητηθεί με ειδικό αίτημα.

Η Εκτίμηση ενός εκάστου εκ των Ακινήτων θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: α) Στοιχεία των Ακινήτων προς εκτίμηση και αναγραφή των ζητουμένων αξιών κατά τη σειρά που απαριθμώνται στη Διακήρυξη, β) συνοπτική αναφορά για τη μεθοδολογία που ακολουθείται. Η μεθοδολογία δύναται να είναι όμοια στο σύνολο των Ακινήτων ή αιτιολογημένα να διαφοροποιείται σε υποσύνολα Ακινήτων ή και σε μεμονωμένως επιλαμβανόμενα Ακίνητα σύμφωνα με τους κανόνες της εκτιμητικής επιστήμης και τεχνογνωσίας, γ) αναφορά σε στοιχεία αγοράς ή άλλα συγκριτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, δ) σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών εκάστου εκ των Ακινήτων, ε) σύντομη περιγραφή της ευρύτερης περιοχής εκάστου εκ των Ακινήτων.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης της Εκτίμησης του συνόλου των Ακινήτων είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης της Εκτίμησης, ήτοι από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.