Ελλάδα
20-05-2021 | 13:44

MIG: Οι όροι αναδιάρθρωσης του δανεισμού

Newsroom
Μοιράσου το
MIG: Οι όροι αναδιάρθρωσης του δανεισμού
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Marfin Investment Group διευκρινίζει σε συνέχεια της από 14.5.2021 Ανακοίνωσης με θέμα την Αναδιάρθρωση του δανεισμού της εταιρείας τα ακόλουθα:

α) Έκδοση ενός νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) αρχικού ποσού έκδοσης €281 εκ. και συνολικού ποσού έως €305 εκ. Η διάρκεια του ΚΟΔ ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία (πρώτης) έκδοσης (14.5.2021) με δυνατότητα παράτασης κατά ένα (1) έτος κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας. Το συμβατικό επιτόκιο ανέρχεται σε EURIBOR 12 μηνών πλέον περιθωρίου 2%, με δυνατότητα ετήσιας κεφαλαιοποίησης έως του 75% των δεδουλευμένων τόκων. Σε εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανείστριας τράπεζας, παραχωρείται ενέχυρο Α΄ τάξης επί του συνόλου των μετοχών (άμεσης και έμμεσης) κυριότητας της Εταιρίας έκδοσης της θυγατρικής «Attica Α.Ε. Συμμετοχών».

β) Τροποποίηση των όρων του υφιστάμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) έκδοσης της Εταιρίας ημ. 31.7.2017, αρχικού ποσού έκδοσης ύψους €425 εκ. και σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους €160 εκ., με παράταση της διάρκειάς του έως την 15.5.2024 και δυνατότητα παράτασης κατά ένα (1) πρόσθετο έτος κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας. Το συμβατικό επιτόκιο ανέρχεται σε EURIBOR 12 μηνών πλέον περιθωρίου το οποίο μειώνεται από 4% σε 0,5%, με δυνατότητα ετήσιας κεφαλαιοποίησης του συνόλου ή μέρους των δεδουλευμένων τόκων. Το δικαίωμα μετατροπής παραμένει ως έχει. Σε εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανείστριας τράπεζας, παραχωρείται ενέχυρο Β΄ τάξης επί του συνόλου των μετοχών (άμεσης και έμμεσης) κυριότητας της Εταιρίας έκδοσης της θυγατρικής «Attica Α.Ε. Συμμετοχών»

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.