Ελλάδα
07-05-2021 | 12:40

Στα ΕΛΤΑ με 3 εκατ. ευρώ η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ

Στα ΕΛΤΑ με 3 εκατ. ευρώ η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Την ανακήρυξη της εταιρείας «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου για την Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, έναντι προσφοράς σχεδόν 3 εκατ. ευρώ, για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, επικύρωσε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ και ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, Χ. Σαχίνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με σχετική ανάρτηση στη «Διαύγεια», ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ αφού έλαβε υπόψη του την από 28.04.2021 Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού ΔΔ7398, με θέμα : «Έγκριση Ενιαίου Πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση με αντικείμενο την Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, μεταφοράς, διαλογής, και διανομής ταχυδρομικών αποστολών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προς τους πελάτες της στην Αττική και σε λοιπές γεωγραφικές περιοχές Ελληνικής Επικράτειας, με κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει μόνο τιμής», αποφάσισε:

  • Την επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών και οικονομικών προσφορών αντίστοιχα, της πρόσκλησης σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών περισυλλογής, μεταφοράς, διαλογής και διανομής ταχυδρομικών αποστολών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προς τους πελάτες της στην Αττική και σε λοιπές γεωγραφικές περιοχές της Επικράτειας.
  • Την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου με τιμή προσφοράς 2.929.600,00€ πλέον Φ.Π.Α. για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
  • Την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποστολή σχετικής πρόσκλησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.