Ελλάδα
06-05-2021 | 08:24

Noval Property: Ποιο είναι το real estate χαρτοφυλάκιο – Οι νέες μπίζνες, τα έσοδα και οι προβλέψεις

Noval
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Αύξηση κατά 22% της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων της σε 364,6 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2020, εμφάνισε η Noval Property, θυγατρική του ομίλου Viohalco στον τομέα real estate.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση του γκρουπ, στις 31.12.2020, το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας περιελάμβανε σαράντα δύο επενδυτικά ακίνητα, μεταξύ άλλων, κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, καθώς και βιομηχανικά κτήρια και αποθήκες. Εκ του συνόλου των ακινήτων, δύο κατέχονται από την εταιρεία μέσω μακροχρόνιων μισθωτηρίων συμβάσεων και ένα μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ένα εκ των σαράντα δύο ακινήτων βρίσκεται στη Σόφια της Βουλγαρίας, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στην Ελλάδα. Η συνολική δομημένη επιφάνεια ανέρχεται σε 452,8 χιλ. τ.μ.. Σε σχέση με τη δομημένη επιφάνεια στις 31.12.2019, παρουσιάζεται αύξηση κατά 5,6% (από 428,7 χιλ. τ.μ.) η οποία οφείλεται στις εργασίες ανέγερσης εμπορικού κτηρίου στο μακροχρόνια μισθωμένο από την Εταιρεία ακίνητο επί της οδού Προόδου 1-3-5, στο Αιγάλεω.

Εντός του 2020, συνεχίστηκαν οι εργασίες επέκτασης (κατά συνολικά περίπου 25.000 τ.μ. επιφάνειας) του εμπορικού κέντρου River West επί της Λ. Κηφισού 96-98-100 στο Αιγάλεω, η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων χώρων εστίασης σε κοινό περιβάλλοντα χώρο με το νέο κτήριο που έχει αναγερθεί στο μακροχρόνια μισθωμένο όμορο οικόπεδο των πρώην εγκαταστάσεων της «ΕΛ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕ». Η συνολική ανάπτυξη αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθούν σε λειτουργία οι νέες εγκαταστάσεις του River West Open εντός του 2ου εξαμήνου του 2021, καθώς οι εργασίες βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης και ήδη ένα σημαντικό μέρος των νέων χώρων έχει εκμισθωθεί. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες και μελέτες αναφορικά με την αστική ανάπλαση του πρώην βιομηχανικού ακινήτου (επιφάνειας 73.000 τ.μ. περίπου) στην οδό Πειραιώς 252, η οποία εντάχθηκε στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων στο τέλος του 2019.

Κατά την πρώτη δωδεκάμηνη χρήση της (01.01.2020 – 31.12.2020), η Noval Property παρουσίασε έσοδα από μισθώματα 13,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 9,8% επί των αναμενόμενων εσόδων.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της Εταιρείας την 31.12.2020 ανήλθε σε κέρδη 2,704 εκατ. ευρώ.  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε 7,2 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές της εταιρείας μετά από φόρους για την περίοδο από 01.01.2020 έως 31.12.2020 ανέρχονται σε 1,565 εκατ. ευρώ.

Στις 2 Απριλίου 2021, η Noval απέκτησε οικιστικό ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο Κεφαλάρι Κηφισιάς, επιφάνειας οικοπέδου περίπου 840 τ.μ. και οικίας συνολικής δομημένης επιφάνειας 422,75 τ.μ. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε € 1,26 εκατ. Στις 5 Απριλίου 2021 απέκτησε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται επί της οδού Χειμάρρας του Δήμου Αμαρουσίου συνολικής επιφάνειας 1.635,29 τ.μ. Το τίμημα της απόκτησης ανήλθε σε € 1.266,5 εκατ. Στις 6 Απριλίου 2021, η εισηγμένη απέκτησε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται επί της οδού Χειμάρρας του Δήμου Αμαρουσίου συνολικής επιφάνειας 262,89 τ.μ. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε € 225 χιλ..

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31.12.2020 ανήλθαν σε 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις αυτής διαμορφώθηκαν σε € 106.370 χιλ.. Εκ του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων, ποσό € 89.952 χιλ. αφορά τραπεζικό δανεισμό. Οι λοιπές δανειακές υποχρεώσεις αντιστοιχούν στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη χρηματοδοτική μίσθωση και τις μακροχρόνιες μισθώσεις, συνολικού ποσού € 16.418 χιλ..

Η εσωτερική λογιστική αξία της Εταιρείας την 31.12.2020 ήταν 281,9 εκατ. ευρώ, ή 1,14 ευρώ ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Noval Property κατά την από 28.04.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,0077 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2020.

Όπως σημειώνεται στην ετήσια έκθεση, με την προοπτική της αποκατάστασης των συνθηκών από το δεύτερο εξάμηνο του 2021, η αγορά τηρεί σε μεγάλο βαθμό στάση αναμονής, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι επενδυτικές κινήσεις, τόσο προς επαγγελματικές όσο και οικιστικές χρήσεις, εκμεταλλευόμενες τις τρέχουσες αποδόσεις και στοχεύοντας στην αποκόμιση υπεραξιών μετά την επάνοδο στην κανονικότητα. Από επενδυτικό ενδιαφέρον, τα διαμερίσματα/κατοικίες συμπεριλαμβανομένων των φοιτητικών εστιών, οι αποθήκες, τα Logistic Centers, τα Data Centers, οι γραφειακοί χώροι υψηλών προδιαγραφών και οι οίκοι ευγηρίας έχουν αποδειχθεί τα πλέον ανθεκτικά ακίνητα στην μείωση αξιών λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19. Στον αντίποδα βρίσκονται τα ξενοδοχεία, τα καταστήματα και τα γραφεία χαμηλών προδιαγραφών.

Για την Noval, το καθαρό αρνητικό αποτέλεσμα των μέτρων της ελληνικής κυβέρνησης για το 1ο δίμηνο του 2021 (ήτοι, λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες κρατικές αποζημιώσεις) για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 εκτιμάται να ανέλθει σε περίπου € 0,8 εκατ. Κατά τη στιγμή σύνταξης της παρούσας Έκθεσης, είχε ανακοινωθεί ότι τα κρατικά μέτρα στήριξης θα ισχύσουν και για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2021 (με μικρές διαφοροποιήσεις ως προς τους πληττόμενους ΚΑΔ), χωρίς όμως διευκρινίσεις ως προς το θέμα των αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση, οι μικτές επενδυτικές αποδόσεις των γραφειακών χώρων Α’ κατηγορίας το 2020 κυμάνθηκαν στο 6,5%, σε περιοχές υψηλής προβολής, συμπιεσμένες από το προηγούμενο έτος. Οι αντίστοιχες αποδόσεις 20 χρόνια πριν κυμαίνονταν μεταξύ 6.5%-7,0% με το ιστορικό χαμηλό (5,5%-6,0%) να σημειώνεται κατά τη διετία 2006-2007. Οι αποδόσεις αναμένονται να συμπιεστούν περαιτέρω για κτήρια υψηλών κατασκευαστικών προδιαγραφών και βιοκλιματικού σχεδιασμού κατά το 2021.

Στον τομέα των logistics, η ραγδαία ανάπτυξη της εφοδιαστικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια, εν μέρει συνδέεται με την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου και αυτό θα συνεχιστεί, καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο ενισχύεται περαιτέρω, ενώ η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ολοένα και αυξάνεται. Οι αποδόσεις των αποθηκών, προνομιακής προβολής, κατηγορίας Α, κυμάνθηκαν στα επίπεδα του 8%. Σύμφωνα με προβλέψεις εγχώριων φορέων και οργανισμών, η πλήρης ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού στα επίπεδα του 2019, δε θα πρέπει να αναμένεται πριν το 2022.

Το 2021 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά δομικών αλλαγών στην αγορά ακινήτων. Η αλλαγή νοοτροπίας και αναγκών, σε συνδυασμό με τα έργα ανάπτυξης και υποδομών μεγάλης εμβέλειας που έχουν δρομολογηθεί, με κυριότερο το έργο στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, είναι πιθανόν να αναδιαμορφώσουν ή και να μετατοπίσουν χωρικά τη ζήτηση τόσο των οικιστικών, όσο και των επαγγελματικών ακινήτων, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.

Τον Φεβρουάριο του 2021 συνάφθηκαν δύο νέες συμβάσεις παροχής πιστώσεως με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος συνολικού ποσού έως € 55 εκατ. ευρώ και λήξης 30.06.2021. Οι εν λόγω συμβάσεις προβλέπεται να αναχρηματοδοτηθούν στη λήξη τους μέσω μακροπρόθεσμου δανεισμού από την ίδια τράπεζα, καθώς αποτελούν τμήμα μεγαλύτερου πιστωτικού ορίου εγκεκριμένου από την εν λόγω τράπεζα. Στο σύνολό της, η εν λόγω συναλλαγή χρηματοδοτεί το έργο ανάπτυξης και επέκτασης του εμπορικού κέντρου River West, αναχρηματοδοτεί υφιστάμενες βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και δύναται να καλύψει μέρος του μελλοντικού επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Noval Property: Αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων σε 365 εκατ. ευρώ