Επιχειρήσεις
23-04-2021 | 08:23

ΟΛΘ: Αναμένονται βελτιωμένα μεγέθη το 2021 – Μέρισμα 1,42 ευρώ/μετοχή

ΟΛΘ: Αναμένονται βελτιωμένα μεγέθη το 2021 – Μέρισμα 1,42 ευρώ/μετοχή
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Αναφορικά με τις προοπτικές για το 2021, και την επίδραση από την πανδημία (COVID 19) εκτιμάται ότι θα υπάρχει περιορισμένη αν όχι μηδενική επίδραση στα μεγέθη της Εταιρίας. Ειδικότερα, με βάση τα έως σήμερα στοιχεία σχετικά με την επίδραση της πανδημίας, για το 2021 τα μεγέθη των ενοποιημένων πωλήσεων, των λειτουργικών κερδών EBITDA και της προ φόρων κερδοφορίας εκτιμάται ότι θα είναι βελτιωμένα σε σχέση με το 2020». Αυτό αναφέρεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ΟΛΘ και ειδικά όσον αφορά στις εκτιμήσεις της εισηγμένης για την φετινή χρονιά.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται αναφορικά με τις προοπτικές για το 2021, η διοίκηση του ΟΛΘ εκτιμά ότι «η ακριβής πορεία των μεγεθών θα εξαρτηθεί από την επίδραση και την διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων, την πορεία των εμβολιασμών καθώς επίσης την πορεία και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία γενικότερα. Μακροπρόθεσμα, (μετά και την άρση των περιορισμών και την εξομάλυνση της ζήτησης) εκτιμάται ότι θα υπάρχει θετική επίδραση και στην κερδοφορία της εταιρία».

Φιλοσοφία της διοίκησης της εισηγμένης είναι «να εκσυγχρονίζει, να αναπτύσσει και να μεταμορφώνει συνεχώς το λιμάνι για να γίνει ο πρωταρχικός περιφερειακός ηγέτης και να αποτελέσει την κύρια θαλάσσια πύλη για την περιοχή των Βαλκανίων και πέραν αυτής. Αυτό συνεπάγεται τη βελτίωση της αξιοποίησης των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων, την αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας του οργανισμού, επέκταση της δυναμικότητας του λιμένα καθώς και την ανάπτυξη πρόσθετων τρόπων μεταφοράς, προσφέροντας έτσι βελτιωμένες και συμπληρωματικές υπηρεσίες στους πελάτες μας, και δημιουργώντας οφέλη για τους μετόχους», σημειώνεται στις καταστάσεις.

Η ΟΛΘ έχει τις προοπτικές διεύρυνσης της λεκάνης απορροής του λιμένα. Προκειμένου να υλοποιήσει αυτές τις προοπτικές, η Διοίκηση στοχεύει στην εκτέλεση των υποχρεωτικών επενδύσεων της Σύμβασης Παραχώρησης το συντομότερο δυνατό, εξασφαλίζοντας ότι:

• Υλοποιούνται οι αναγκαίες και απαιτούμενες επενδύσεις στην υποδομή, αυξάνοντας κυρίως την ικανότητα του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων δημιουργώντας πρόσθετες θέσεις αγκυροβολιάς, αυξάνοντας το θαλάσσιο βάθος για να εξυπηρετηθούν μεγαλύτερα πλοία και αυξάνοντας το μέγεθος της πλατείας του σταθμού

• Υλοποιούνται επενδύσεις σε εξοπλισμό χειρισμού, για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων πλοίων και για τη βελτίωση της παραγωγικότητας της επιχείρησης που οδηγεί σε σχετική συντόμευση του χρόνου παραμονής των πλοίων στο λιμάνι.

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον του Λιμένα προσδιορίζεται από την γεωγραφική θέση του, το είδος, την προέλευση/προορισμό των διακινούμενων φορτίων, την ποιότητα και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και περιλαμβάνει λιμάνια διαφορετικών λειτουργικών χαρακτηριστικών. Η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που εξυπηρετείται σήμερα από το λιμένα της Θεσσαλονίκης είναι: • Οι βόρειες περιοχές της Ελλάδας • Η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η ΝΔ Βουλγαρία και η Ν. Σερβία. • Οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας.

Αναλύοντας τα αποτελέσματα του 2020 αναφέρεται ότι κατά την χρήση, μέσω του Λιμένα Θεσσαλονίκης εξυπηρετήθηκαν 8.104.039 τόνοι εμπορευμάτων έναντι 8.263.104 το 2019 (- 1,93%), 460.780 εμπορευματοκιβώτια (TEU’s) έναντι 448.765 το 2019 (+2,68%) και1.805 πλοία έναντι 1.829 το 2019 (-1,31%). 3.1. Με τα δεδομένα αυτά, μείωση σε σχέση με το 2019 εμφάνισε η διακίνηση χύδην φορτίων κατά 18,12%, το γενικό φορτίο μείωση κατά 8,99%, η κίνηση φορτίων RO-RO αύξηση κατά 83,35% και τα μοναδοποιημένα φορτία (Ε/Κ) παρουσίασαν αύξηση κατά 2,68% σε TEU’s. 3.1.1. Με βάση τα παραπάνω ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για τη χρήση 2020 ανήλθε σε € 71.724 χιλ. έναντι €68.981 χιλ. της αντίστοιχης χρήσης 2019 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 3,98%, που οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων του ΣΕΜΠΟ κατά 11,30%. Οι πωλήσεις του Συμβατικού Λιμένα και της Εκμετάλλευση Χώρων σημείωσαν μείωση κατά 9,27% και 15,44% αντίστοιχα, ενώ η Επιβατική Κίνηση παρουσίασε αύξηση στον κύκλο εργασιών της κατά 33,53%.

Χτες, η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από € 68,9 εκατ. το 2019 σε € 71,7 εκατ. το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 4% κυρίως λόγω των αποτελεσμάτων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων. Η αυξημένη διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, οδήγησε σε αύξηση κατά 11,3% των εσόδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από € 44,7 εκατ. το 2019 σε € 49,7 εκατ. το 2020.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από € 32,2 εκατ. το 2019 σε € 33,9 εκατ. το 2020, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 5,3%. Ο δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους βελτιώθηκε ελαφρώς (46,7% το 2019 και 47,3% το 2020). Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 22,1%, από € 16,45 εκατ. το 2019 σε € 20,10 εκατ. το 2020, σχηματίζοντας το καθαρό περιθώριο κέρδους από 24% το 2019 σε 28% το 2020.  Όσον αφορά το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών, η ΟΛΘ Α.Ε ολοκλήρωσε σημαντικές επενδύσεις ύψους € 8,1 εκατ. το 2020, περίπου € 11 εκατ. εντός του 2021, ενώ άλλα € 25 εκατ. αναμένεται να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του 2021, μια ικανοποιητική απόδοση προς την σταδιακή επίτευξη των στρατηγικών στόχων της.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 1,42 ευρώ. Στις 31/12/2020 ο ΟΛΘ είχε ταμειακά διαθέσιμα ύψους 87,59 εκατ. ευρώ, σύνολο ιδίων κεφαλαίων 168,66 εκατ. ευρώ και συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κάτω των 17 εκατ. ευρώ (όχι δανειακές). 

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος επεσήμανε τα εξής: «Παραμένουμε αυστηρά προσηλωμένοι στην ανάπτυξη της Εταιρείας, τη δύσκολη αυτή περίοδο με την πανδημία του Covid-19. Εστιάζουμε στην επιτάχυνση και υλοποίηση του Επενδυτικού μας Πλάνου, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε τις υποδομές, τον εξοπλισμό, το φάσμα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα της Θεσσαλονίκης».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.