Επιχειρήσεις
22-04-2021 | 15:27

Ελλάκτωρ: Εγκρίθηκε με 68,24% η ΑΜΚ, νίκη της Reggeborgh – Η «επόμενη μέρα» για ΑΚΤΩΡ

Ελλάκτωρ: Εγκρίθηκε με 68,24% η ΑΜΚ, νίκη της Reggeborgh – Η «επόμενη μέρα» για ΑΚΤΩΡ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στην επόμενη ημέρα περνάει ο όμιλος Ελλάκτωρ, μετά και την υπερψήφιση της αύξησης κεφαλαίου 120,5 εκατ. ευρώ, σε μία ακόμα μακρά σε διάρκεια γενική συνέλευση (με απαρτία 81,98%), με μεγάλο μέρος των κεφαλαίων, ύψους 100 εκατ. ευρώ, να προορίζονται για ενίσχυση της κατασκευαστικής ΑΚΤΩΡ.

Ειδικότερα, η εξ αναβολής Γ.Σ. της Ελλάκτωρ ενέκρινε με ποσοστό 68,24% (και κατά 31,75%,) την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 120,5 εκατ. ευρώ (με τιμή 0,9 ευρώ και σχέση ανταλλαγής 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλιές μετοχές), με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Ο κ. Βενιέρης (εκπρόσωπος Greenhill) σημείωσε (προ της ψηφοφορίας) ότι δεν συμφωνεί με την ΑΜΚ, δεν εμπιστεύεται η Greenhill το Δ.Σ., αναρωτήθηκε αν υπάρχει πρόβλεψη για τις απαιτήσεις της Ελλάκτωρ από τρίτους αλλά και το «plan b» για το μέλλον του γκρουπ. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι «μέτοχοι που εκπροσωπώ θα συμμετέχουν στην ΑΜΚ αν αυτή ψηφιστεί με το ποσοστό που τους αναλογεί αλλά και στα αδιάθετα». 

Ο δε κ. Μπρέγιαννος ανέφερε ότι με ανεκτέλεστο 1,8 δισ. ευρώ, που μεταφράζεται σε έσοδα 500 εκατ. ευρώ, εγείρεται ζήτημα για την επιτυχία της ΑΜΚ, ενώ αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε να πωληθεί βασικό περιουσιακό στοιχείο του γκρουπ, όπως το κομμάτι της ενέργειας (ΑΠΕ), ώστε η Ελλάκτωρ να πάρει τα απαραίτητα κεφάλαια και μαζί να αποδεσμευτούν εγγυήσεις που βαρύνουν την ομολογιακή έκδοση των 650 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής του εμπορικού δικαίου στη Νομική Αθηνών, κ. Σωτηρόπουλος είχε κάνει λόγο «για ιστορική στιγμή για εταιρεία και μετόχους, όχι μόνο για το απώτερο μέλλον της Ελλάκτωρ, αλλά και για αύριο Παρασκευή». Η ΑΜΚ είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον, σημείωσε, προσθέτοντας ότι «η Reggeborgh όπως έχει αποδείξει θα αναλάβει την ευθύνη της», καλώντας όλους τους μετόχους να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ.

Μιλώντας στη Γ.Σ. ο διευθύνων σύμβουλος της Ελλάκτωρ, κ. Αρ. Ξενόφος, για το θέμα της ΑΜΚ ύψους 120,5 εκατ. ευρώ σημείωσε ότι «το Δ.Σ. έχει ως στόχο την αναπτυξιακή πορεία, χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος. Αλλωστε, η Ελλάκτωρ αποτελεί κορυφαίο όμιλο υποδομών, με ευρύ χαρτοφυλάκιο, εμπειρία και τεχνογνωσία. Η προτεινόμενη ΑΜΚ των 120,5 εκατ. ευρώ είναι ένα κρίσιμο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».  

Να σημειωθεί ότι οι κύριοι Μπρέγιαννος και Βενιέρης δήλωσαν ότι δεν είναι υπέρ της μείωσης και ακολούθως αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μην έχοντας εμπιστοσύνη στο Δ.Σ. και στα επιχειρηματικά σχέδια της Ελλάκτωρ. Μάλιστα, ο κ. Μπρέγιαννος ανέφερε ότι με ανεκτέλεστο 1,8 δισ. ευρώ, που μεταφράζεται σε έσοδα 500 εκατ. ευρώ, εγείρεται ζήτημα για την επιτυχία της ΑΜΚ, ενώ αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε να πωληθεί βασικό περιουσιακό στοιχείο του γκρουπ, όπως το κομμάτι της ενέργειας (ΑΠΕ), ώστε η Ελλάκτωρ να πάρει τα απαραίτητα κεφάλαια και μαζί να αποδεσμευτούν εγγυήσεις που βαρύνουν την ομολογιακή έκδοση των 650 εκατ. ευρώ. Έκανε αναφορά στο ομόλογο αυτό, αναφέροντας ότι στερεί πόρους και εγγυητικές με συνέπεια να μην είναι εφικτή η συμμετοχή του γκρουπ σε διαγωνισμούς. Σημείωσε ότι η «αύξηση θα καταλήγει σε πηγάδι. Χωρίς εγγυητικές δεν υπάρχουν έργα, προκαταβολές, νέοι διαγωνισμοί και εισπράξεις». Κάλεσε δε τους μετόχους να σκεφτούν ότι «η εξυγίανση δεν θα πετύχει μέσω της ΑΜΚ και σε λίγους μήνες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια».

Σημειώνεται ότι η συνολική συμμετοχή στη γενική συνέλευση ανήλθε σε 81,98% (αντιστοιχεί σε 175,66 εκατ. μετοχές και δικαιώματα ψήφου), καθώς έγινε δεκτή η παρουσία επιπλέον συνολικού ποσοστού 23,54% μετόχων που δήλωσαν εκπρόθεσμα συμμετοχή. Κατά συνέπεια, η Γ.Σ. είχε την απαιτούμενη απαρτία. Όπως σημειώθηκε, μετά την ημερομηνία της αρχικής Γ.Σ. (22 Απριλίου) απέστειλαν νέα έγγραφα συμμετοχής 70 μέτοχοι (μεταξύ των οποίων η Αίολος Investments) με δικαιώματα και συμμετοχές ψήφου 50,44 εκατ., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,5431% της εταιρείας.

Αμέσως πριν την υπερψήφιση της ΑΜΚ, με ποσοστό 68,24% υπέρ και 31,67% κατά ψηφίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (κατά €212.129.282,97 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,03 σε €0,04 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων).

Η γενική συνέλευση απέρριψε επίσης με ποσοστό 66,7% (117 εκατ. μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 175 εκατ. που ψήφισαν) την ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αίτημα που είχε υποβάλλει η πλευρά της Greenhill. Υπέρ ψήφισε το 31,67% των μετόχων (55,7 εκατ. δικαιώματα ψήφου), ενώ το υπόλοιπο ψήφισε «λευκό». Επίσης, η γ.σ. απέρριψε με ποσοστό 66,7% (117 εκατ. μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 175,5 εκατ. που ψήφισαν) την ανάκληση της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας. Υπέρ ψήφισε το 31,79% των μετόχων (55,8 εκατ. δικαιώματα ψήφου), ενώ το υπόλοιπο ψήφισε «λευκό».

Νωρίτερα, οι νομικοί εκπρόσωποι της Greenhill (ο κ. Βενιέρης) και της Pemanoaro (ο κ. Μπρέγιαννος) με τοποθετήσεις τους τάχθηκαν κατά του Δ.Σ. της Ελλάκτωρ, την ανάκληση του οποίου είχαν αιτηθεί, βάζοντας θέματα ασυμβίβαστου και σύγκρουσης συμφερόντων για τους κυρίους Ξενόφο, Μυλωνογιάννη (και λόγω σχέσης με ΤΑΙΠΕΔ), αλλά και Τούμπουρο (συμμετοχή εταιρείας ακινήτων του σε διαγωνισμούς, έναντι της Reds), αναφέρθηκαν στις επισημάνσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις συμμετοχές της Reggeborgh και τα σχέδια τεμαχισμού τμημάτων της Ελλάκτωρ, για ζητήματα έλλειψης αμεροληψίας έναντι των βασικών μετόχων, για θέματα προβληματικής εταιρικής διακυβέρνησης. Επισημάνθηκαν η απουσία από διαγωνισμούς, η υποβάθμιση από την S&P, η περίπτωση του διαγωνισμού για την Εγνατία Οδό και άλλα θέματα που εγείρουν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, με τους νομικούς εκπροσώπους να κάνουν λόγο για «απαγορευμένη εναρμονισμένη πρακτική», για «ρεσάλτο» των Ολλανδών εις βάρος της Ελλάκτωρ. Ζητήθηκε δε από τον νομικό εκπρόσωπο της Pemanoaro (κ. Μπρέγιαννο) να εξαιρεθεί η συμμετοχή στη Γ.Σ. της Reggeborgh όπως και άλλων μετόχων (π.χ. Λ. Μπόμπολα), αίτημα που δεν μπήκε καν προς συζήτηση, προϊδεάζοντας για περαιτέρω νομικές κινήσεις στις δικαστικές αίθουσες. Επίσης, έγινε αναφορά για πιθανή συμφωνία Ολλανδών και Λ. Μπόμπολα περί μεταβίβασης του τομέα Περιβάλλοντος (Ηλέκτωρ). Ο ίδιος σημείωσε ότι κατά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ζητήθηκε και διαχειριστικός έλεγχος σε βάθος πολλών ετών και όχι μόνο για την τελευταία διετία. Κλείνοντας, ανέφερε ότι θέτει τα κεφάλαια της Greenhill προς όφελος της εταιρείας και των μετόχων.

Ο καθηγητής κ. Γ. Σωτηρόπουλος (εκπρόσωπος Reggeborgh και άλλων μετόχων) απάντησε, όσον αφορά το αίτημα περί ανάκλησης και αντικατάστασης του Δ.Σ., ότι είναι ατεκμηρίωτο και εξυπηρετεί τα σχέδια των εφοπλιστών, αποτελεί τακτικισμό των Greenhill-Σ. Καλλιτσάντση. Θεωρώντας ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να αλλάξει ένα Δ.Σ. που εξελέγη με μεγάλη πλειοψηφία στη γενική συνέλευση του Ιανουαρίου. Παρά τις αβάσιμες καταγγελίες, η ευρωπαϊκή και η ελληνική επιτροπή ανταγωνισμού δεν βρήκαν πρόβλημα με τη συμμετοχή της Reggeborgh, τόνισε ο κ. Σωτηρόπουλος. Ενώ αναφέρθηκε στο μετέπειτα μπαράζ νομικών κινήσεων (ασφαλιστικά μέτρα κ.α.) από πλευράς της άλλης πλευράς, κάνοντας λόγο για προσχηματικές διεργασίες. Αναφορικά με την κατάθεση προσωρινής διαταγής (που απορρίφθηκε το πρωί από το Πρωτοδικείο Αθηνών), ο κ. Σωτηρόπουλος ανέφερε ότι η Greenhill που ζητούσε Γ.Σ. από το τωρινό Δ.Σ., επιχείρησε να την αναβάλει. Αναφέρθηκε επίσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, τονίζοντας ότι όσα αναφέρθηκαν περί ανταγωνισμού αποτελούν απλά κανονιστική παρέμβαση που όμως δεν αφορά στη Reggeborgh άρα δεν μπορεί να οδηγήσει και σε μέτρα κατά του fund. Επίσης, ανέφερε ότι η πρώην διοίκηση της Ελλάκτωρ είναι «πίσω» από τη Greenhill (κάτι που αρνήθηκε ο κ. Βενιέρης), η οποία δεν έχει κεφάλαια για να συμμετάσχει στην ΑΜΚ, οπότε προσπαθούσε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να βάλει εμπόδια στην διαδικασία. Κλείνοντας, επισήμανε ότι το μείζον θέμα είναι «η κεφαλαιακή ενίσχυση και χρηματοδότηση της ΑΚΤΩΡ, και όχι το θέμα της αλλαγής του Δ.Σ. που δεν θα περάσει έτσι κι αλλιώς».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.