Επιχειρήσεις
22-04-2021 | 09:42

ΟΛΘ: Αύξηση καθαρών κερδών μετά φόρων 22,1% για το 2020

Newsroom
Μοιράσου το
ΟΛΘ: Αύξηση καθαρών κερδών μετά φόρων 22,1% για το 2020
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Aύξηση εσόδων 11,3% κατέγραψε ο ΟΛΘ για το έτος 2020, λόγω της αυξημένης διακίνησης φορτίων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων. Αντίθετα, σε σύγκριση με το 2019, μειώθηκε η διακίνηση στον Σταθμό Συμβατικού Φορτίου. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 22,1%, από € 16,45 εκατ. το 2019 σε € 20,10 εκατ. το 2020, σχηματίζοντας το καθαρό περιθώριο κέρδους από 24% το 2019 σε 28% το 2020.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος επεσήμανε τα εξής: «Παραμένουμε αυστηρά προσηλωμένοι στην ανάπτυξη της Εταιρείας, τη δύσκολη αυτή περίοδο με την πανδημία του Covid-19. Εστιάζουμε στην επιτάχυνση και υλοποίηση του Επενδυτικού μας Πλάνου, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε τις υποδομές, τον εξοπλισμό, το φάσμα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα της Θεσσαλονίκης».

Αναλυτικά, η διακίνηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από 449 χιλ. TEUs το 2019 σε 461 χιλ. TEUs το 2020, αποτέλεσμα που προέρχεται κυρίως από:

• την διακίνηση εισαγωγών / εξαγωγών, από 379 χιλ. TEUs το 2019 σε 389 χιλ. TEUs το 2020, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 2,6%,
• την διακίνηση διαμετακόμισης (transit), από 69 χιλ. TEUs το 2019 σε 71 χιλ. TEUs το 2020, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 3,4%.

Η αυξημένη διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων οδήγησε σε αύξηση κατά 11,3% των εσόδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από € 44,7 εκατ. το 2019 σε € 49,7 εκατ. το 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων - παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας - παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων, ο καλύτερος χειρισμός των πελατών, καθώς και οι ενέργειες αναδιάρθρωσης της τιμολόγησης, οι οποίες υλοποιήθηκαν πρόσφατα από την νέα Διοίκηση του λιμένα.

Όσον αφορά τον Σταθμό Συμβατικού φορτίου, οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν πιο σημαντικές, με αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών όγκων κατά 16,3%, από 4.469 χιλ. τόνους το 2019, σε 3.741 χιλ. τόνους το 2020, μειώνοντας έτσι τα έσοδα για την ΟΛΘ Α.Ε. κατά 9,3%, από € 22,3 εκατ. το 2019 σε € 20,2 εκατ. το 2020.

Τα έσοδα από την Εκμετάλλευση Χώρων επηρεάστηκαν επίσης σημαντικά από την πανδημία, σημειώνοντας μείωση κατά 15,4%, από € 1,87 εκατ. το 2019 σε € 1,58 εκατ. το 2020, ενώ τα έσοδα από την Επιβατική Κίνηση αυξήθηκαν ελαφρώς, παραμένοντας ωστόσο ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από € 32,2 εκατ. το 2019 σε € 33,9 εκατ. το 2020, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 5,3%. Ο δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους βελτιώθηκε ελαφρώς (46,7% το 2019 και 47,3% το 2020), λαμβάνοντας υπόψη μια αλλαγή που πραγματοποιήθηκε εντός του 2020 στην ωφέλιμη ζωή ορισμένων μηχανημάτων, η οποία οδήγησε σε θετική επίδραση λόγω χαμηλότερων δαπανών αποσβέσεων κατά € 0,88 εκατ., σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο οργανισμός επισημαίνει πως τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν σημαντικά θετικά από δύο βασικούς παράγοντες, τη θετική μεταβολή στις συνολικές δαπάνες αποσβέσεων όπως εξηγήθηκε ανωτέρω κατά €0,88 εκατ. και την αναστροφή φορολογικών προβλέψεων κατά € 1,42 εκατ., ως θετικό αποτέλεσμα της ευνοϊκής πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους για τα έτη 2005-2011.

Η πανδημία του Covid-19 συνεχίζεται από το 2020 και εντός του 2021, επιφέροντας τις δυσμενείς επιπτώσεις της σε όλα τα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας, τονίζει ο ΟΛΘ. Αναφορικά με το 2021, η διακίνηση φορτίων του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημείωσε ήπια αύξηση κατά 2,6% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, ενώ η διακίνηση του Σταθμού Συμβατικού φορτίου μειώθηκε κατά 7,6%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του πρώτου τριμήνου του 2020.

Ειδικά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 αναμένεται από τον ΟΛΘ, να αποφέρει βελτιωμένους όγκους διακίνησης φορτίων, όταν τα αποτελέσματα της πανδημίας αρχίσουν να υποχωρούν. Όσον αφορά το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών, η ΟΛΘ Α.Ε ολοκλήρωσε σημαντικές επενδύσεις ύψους € 8,1 εκατ. το 2020, περίπου € 11 εκατ. εντός του 2021, ενώ άλλα € 25 εκατ. αναμένεται να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του 2021, μια ικανοποιητική απόδοση προς την σταδιακή επίτευξη των στρατηγικών στόχων της.
 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.