Ελλάδα
21-04-2021 | 20:28

Trastor: Διανομή μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή - Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου

Newsroom
Μοιράσου το
Trastor: Διανομή μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή - Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τη διανομή μερίσματος ποσού 0,01 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσης του 2020 καθώς και προηγούμενων χρήσεων αποφάσισε σήμερα η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των Μετόχων της Trastor ΑΕΕΑΠ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2020 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (“Σ.Α.Τ.”) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 (Record Date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς. 

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 21ης Απριλίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής:

  • Λάµπρος Παπαδόπουλος, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος
  • Τάσος Καζίνος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  • Γεώργιος Τίγγης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Anthony Clifford Iannazzo, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Γεώργιος Κορμάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Jeremy Greenhalgh, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Howard Prince-Wright, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Σουζάνα Πογιατζή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι τετραετής και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 πρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4548/2018, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης περί εκλογής ΔΣ.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ως ακολούθως:

Επενδυτική Επιτροπή

Τάσος Καζίνος, Πρόεδρος
Γεώργιος Τίγγης, Μέλος και
Luca Malighetti, Μέλος

Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Jeremy Greenhalgh, Πρόεδρος
Γεώργιος Τίγγης, Μέλος
Howard Prince-Wright, Μέλος

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της σχετικής αυθημερόν απόφασής της, εξελέγησαν τα μέλη και ο Πρόεδρος αυτής ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

Howard Prince-Wright, Πρόεδρος
Γεώργιος Τίγγης, Μέλος
Σουζάνα Πογιατζή, Μέλος

Η θητεία όλων των ως άνω Επιτροπών είναι τετραετής.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.