Επιχειρήσεις
04-04-2021 | 11:00

Πώς η πανδημία «βούλιαξε» τις ακτοπλοϊκές – Η «μαύρη τρύπα» και οι προβλέψεις για τη συνέχεια

Πώς η πανδημία «βούλιαξε» τις ακτοπλοϊκές – Η «μαύρη τρύπα» και οι προβλέψεις για τη συνέχεια
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η προ ημερών ανακοίνωση του μεγαλύτερου εγχώριου ακτοπλοϊκού ομίλου, της Attica Group, για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 αλλά και τις εκτιμήσεις για το πρώτο δίμηνο του 2021 αν μη τι άλλο καταδεικνύει τις επιπτώσεις της πανδημίας (covid-19) στις εταιρείες του κλάδου. Σημειώνεται ότι υπό την «ομπρέλα» της Attica Group ανήκουν οι Blue Star, Superfast, HSW, κατά συνέπεια η εικόνα είναι ενδεικτική για τα μεγέθη αλλά και το μεταφορικό έργο.

Την ίδια ώρα,  με επιστολή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Συνδέσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας ζήτησε νέα μέτρα στήριξης, πέραν της πρόσφατης ενίσχυσης που κατά τον ΣΕΕΕΝ, καλύπτει τελικά μόλις το 25% των λειτουργικών ζημιών οι οποίες προκύπτουν από την απαραίτητη αλλά και υποχρεωτική εκτέλεση των δρομολογίων. Μάλιστα, ο ΣΕΕΝ αναφέρθηκε στον προβληματισμό του κλάδου για την πορεία του κόστους των καυσίμων το οποίο έχει αυξηθεί κατά 80% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020. Επισήμανε επίσης, ότι η επιβατική κίνηση της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου παρουσιάζεται μειωμένη κατά 65%, με πρόβλεψη για το πρώτο εξάμηνο να διαμορφωθεί στα δραματικά επίπεδα του 2020, ενώ οι προβλέψεις για τον τουρισμό μετά την 1η Ιουλίου παραμένουν φειδωλές.

Τι ανακοίνωσε όμως η Attica Group; Οι ενοποιημένες πωλήσεις του 2020 μειώθηκαν κατά 28%, στα 290,40 εκατ. έναντι 405,40 εκατ. στη χρήση 2019, ενώ ο αριθμός των δρομολογίων των πλοίων μειώθηκε, λόγω της πανδημίας, κατά 27% σε σχέση με το 2019. Τα EBITDA ανήλθαν σε 40,47 εκατ. ευρώ έναντι 78,02 εκατ. ευρώ στη χρήση 2019 (ποσοστό μείωσης 48%). Η μείωση του κύκλου εργασιών και κατ’ επέκταση του EBITDA, σε σχέση με τη χρήση 2019, σχετίζεται άμεσα με την πανδημία COVID-19. Στη χρήση 2020 προέκυψαν, σε ενοποιημένη βάση, ζημίες 49,37 εκατ. ευρώ έναντι κερδών μετά από φόρους 20,85 εκατ. ευρώ στη χρήση 2019. Από τις ζημίες αυτές, ποσό Ευρώ 24,58 εκατ. αφορά πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής της τιμής των καυσίμων, οι οποίες διενεργήθηκαν πριν τη μεγάλη διεθνή πτώση των τιμών των καυσίμων.

Το δε μεταφορικό έργο του ομίλου, σε σχέση με τη χρήση 2019, μειώθηκε κατά 53% στους επιβάτες, κατά 38% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 14% στα φορτηγά οχήματα. Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ LINES.

Πώς ξεκίνησε το 2021 και το προβλέπει για τη συνέχεια η εταιρεία; Η πρωτόγνωρη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την πανδημία COVID-19 με την επιβολή περιορισμών, στη διακίνηση των επιβατών και την εφαρμογή μειωμένου πρωτοκόλλου επιβατών στα πλοία, έχει προκαλέσει ποσοστά μείωσης μεταφορικού έργου της τάξεως του 74% στους επιβάτες, 51% στα Ι.Χ οχήματα και 13% στα φορτηγά οχήματα κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό, προ COVID-19 διάστημα. Επισημαίνεται ότι κατά το πρώτο δίμηνο του 2020 (προ της εκδήλωσης της πανδημίας), το μεταφορικό έργο παρουσίαζε σημαντική αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, τάση η οποία αντιστράφηκε πλήρως με την εμφάνιση της πανδημίας και την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στην ελεύθερη διακίνηση επιβατών και οχημάτων.

Η πορεία του μεταφορικού έργου στη χρήση 2021 θα εξαρτηθεί από σειρά εξωγενών παραγόντων που σχετίζονται με την εξέλιξη της πανδημίας καθώς και την πρόοδο του προγράμματος εμβολιασμού. Η εκτίμηση της διοίκησης της Attica Group είναι ότι κατά την περίοδο που διανύουμε και ειδικότερα για όσο διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα της Πολιτείας στη μεταφορά επιβατών, δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στο μεταφορικό έργο του ομίλου σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020 που ήταν σε εφαρμογή περιοριστικά μέτρα.

Με την πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος και την αναμενόμενη άρση των περιοριστικών μέτρων κατά την καλοκαιρινή περίοδο, στην οποία πραγματοποιείται το σημαντικότερο μέρος του μεταφορικού έργου του ομίλου, αναμένεται βελτίωση του κύκλου εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Attica Group λόγω πανδημίας προχώρησε και σε μείωση και επανασχεδιασμό σημαντικού αριθμού δρομολογίων των πλοίων, με βασικό κριτήριο την αδιάλειπτη μεταφορά αγαθών, την εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιών, και τη διαρκή σύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας.

Ως προς κάποια χρηματοοικονομικά στοιχεία, την 31.12.2020, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ήταν Ευρώ 80,53 εκατ. έναντι Ευρώ 105,33 εκατ. στις 31.12.2019. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 678,66 εκατ. (Ευρώ 688 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2019). Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2020 ανήλθε σε Ευρώ 430,54 εκατ. (Ευρώ 410,76 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2019), από τα οποία Ευρώ 405,49 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 391,70 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2019) και Ευρώ 25,05 εκατ. βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 19,06 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2019). Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2020 σε Ευρώ 378,35 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,75 ανά μετοχή της Εταιρίας. Την 31.12.2020 ο Όμιλος απασχολούσε 1.412 εργαζόμενους.

Η Attica Group διαθέτει 30 πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways». Από τα πλοία αυτά, τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά - οχηματαγωγά, τα 9 είναι ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό. Τα πλοία του Ομίλου είναι ιδιόκτητα πλην ενός επιβατηγού – οχηματαγωγού που είναι με μακροχρόνια γυμνή ναύλωση. Όλα τα πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο και φέρουν την ελληνική σημαία. Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στις γραμμές σύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας (Διεθνείς Πλόες), ενώ ένα πλοίο ήταν ναυλωμένο στο εξωτερικό. Από τον Μάρτιο του 2021, η Attica Group έχει ανακοινώσει την έναρξη απευθείας ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων.

Η Attica Group συνεχίζει να ενισχύει τη ρευστότητά της και στο τρέχον έτος 2021. Για τη χρηματοδότηση ποσοστού έως 70% του συνολικού τιμήματος ναυπήγησης και αγοράς (predelivery & post-delivery finance) των τριών πλοίων τύπου Aero Catamaran, η Εταιρία σύναψε δανειακή σύμβαση με την Alpha Bank και τον οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων της Νορβηγίας Eksportkreditt Norge AS ("Eksportkreditt") με την εγγύηση της Norwegian Export Credit Guarantee Agency (“GIEK”), για την κάλυψη κοινού Ομολογιακού Δανείου από εταιρία του Ομίλου, μέχρι του ποσού των 14,7 εκατ. ευρώ. Επιπροσθέτως, η εταιρία σύναψε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, πενταετούς διάρκειας, ύψους έως Ευρώ 55 εκατ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.