Ελλάδα
09-03-2021 | 11:59

ΤτΕ: Αύξηση 4,2% στις τιμές διαμερισμάτων το 2020

ΤτΕ: Αύξηση 4,2% στις τιμές διαμερισμάτων το 2020
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η μέση ετήσια αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων ανήλθε σε 4,2%, για το σύνολο του 2020, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα «νέα» διαμερίσματα ήταν 4,7% και για τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 3,9% το 2020.

Άνοδος άνω του 7% παρατηρήθηκε στις τιμές για τα διαμερίσματα στην Αθήνα, σχεδόν 5% για τα ακίνητα στη Θεσσαλονίκη. Αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της ΤτΕ, βάσει των δεικτών τιμών οικιστικών ακινήτων για το δ΄ τρίμηνο 2020

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας:

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, εκτιμάται ότι το δ΄ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν, κατά μέσο όρο, κατά 2,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ για το σύνολο του 2020 η μέση ετήσια αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων ανήλθε σε 4,2%, έναντι αύξησης 7,2% το 2019.

Δείκτες τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 ήταν 2,0% για τα «νέα» διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 3,0% για τα «παλαιά», δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το 2020, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα «νέα» διαμερίσματα ήταν 4,7%, έναντι αύξησης 7,7% το 2019, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 3,9% το 2020, έναντι αύξησης 6,9% το 2019.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 ήταν αυξημένες κατά 5,2% στην Αθήνα και 4,1% στη Θεσσαλονίκη, ενώ μικρή μείωση καταγράφηκε στις άλλες μεγάλες πόλεις και στις λοιπές περιοχές της χώρας (-0,5% και -0,3% αντίστοιχα).

Για το 2020, η μέση αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2019 ήταν 7,4%, 4,6%, 0,1% και 1,8% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 2,8% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2019, ενώ για το 2020 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 4,5%.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1) (2)

 
 

 

2019

2020*

2019

2020 *

 

δ΄

α΄*

β΄*

γ΄*

δ΄*

 

Ι. ΣΥΝΟΛΟ

 

Δείκτης τιμών (2007=100)

64,4

67,1

65,5

66,7

67,0

67,5

67,2

 

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

7,2

4,2

7,5

6,7

4,2

3,5

2,6

 
      

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

 

1. Νέα (έως 5 ετών)

 

Δείκτης τιμών (2007=100)

66,7

69,8

68,7

69,4

69,7

70,2

70,0

 

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

7,7

4,7

9,1

7,6

5,2

4,2

2,0

 

2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

 

Δείκτης τιμών (2007=100)

63,0

65,4

63,6

65,1

65,4

65,8

65,5

 

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

6,9

3,9

6,4

6,1

3,6

3,1

3,0

 
      

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

 

1. Αθήνα

 

Δείκτης τιμών (2007=100)

63,9

68,6

65,9

67,7

68,4

69,1

69,3

 

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

10,6

7,4

11,4

10,9

7,2

6,4

5,2

 

2. Θεσσαλονίκη

 

Δείκτης τιμών (2007=100)

58,9

61,6

59,4

61,3

61,8

61,8

61,8

 

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

6,9

4,6

5,9

5,4

4,5

4,6

4,1

 

3. Άλλες μεγάλες πόλεις

 

Δείκτης τιμών (2007=100)

64,5

64,5

64,4

64,4

64,6

65,1

64,1

 

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

3,7

0,1

3,0

1,5

0,1

-0,5

-0,5

 

4. Λοιπές περιοχές

 

Δείκτης τιμών (2007=100)

67,7

68,9

68,5

69,5

68,9

69,1

68,3

 

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

4,5

1,8

4,8

4,1

2,1

1,4

-0,3

 

5. Αστικές περιοχές (σύνολο)

 

Δείκτης τιμών (1997=100)

163,5

170,9

166,5

169,7

171,0

171,9

171,1

 

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

7,4

4,5

7,6

7,1

4,8

3,6

2,8

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.