Ολοκληρώθηκε η πώληση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Intralot (20%) στην Intralot de Peru στον Όμιλο Nexus, με το καθαρό τίμημα, μετά από φόρους και σχετικά έξοδα συναλλαγής, να ανέρχεται σε 16,2 εκατ. δολάρια Η.Π.Α.