Τράπεζες
23-02-2021 | 08:22

Alpha Bank: Ορόσημο το σχέδιο Galaxy - Ψήφος εμπιστοσύνης από ΗΠΑ με επένδυση 300 εκατ. ευρώ  

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Alpha Bank: Ορόσημο το σχέδιο Galaxy - Ψήφος εμπιστοσύνης από ΗΠΑ με επένδυση 300 εκατ. ευρώ  

Αμερικανική επένδυση άνω των 300 εκατ. ευρώ – και μάλιστα εν μέσω της πανδημικής κρίσης - φέρνει στην Ελλάδα το deal της Alpha Bank με την Davidson Kempner για το project Galaxy που περιλαμβάνει την πώληση του 80% της Cepal και την τιτλοποίηση Galaxy.  Η διεθνώς αναγνωρισμένη αμερικανική επενδυτική εταιρεία Davidson Kempner Capital Management LP έχει υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 34 δισ. ευρώ και πάνω από 400 συνεργάτες σε γραφεία της ανά τον κόσμο (Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια, Λονδίνο, Χονγκ Κονγκ και Δουβλίνο).

Η τιτλοποίηση Galaxy είναι η μεγαλύτερη ελληνική τιτλοποίηση που έχει ενταχθεί στο σχήμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής» και η δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση πανευρωπαϊκά, με πρώτη αυτήν της Banca Monte dei Paschi di Siena, 24,1 δισ. ευρώ το 2018 (Siena), και αμέσως μικρότερες τις τιτλοποιήσεις της Eurobank (Cairo 7,5 δισ. ευρώ το 2019), της Banco BPM (Leviticus 7,4 δισ. ευρώ το 2019) και της Unicredit (Prisma, 6,1 δισ. ευρώ το 2019).  

Πέρα από ορόσημο για την Alpha Bank,  η τιτλοποίηση Galaxy αποτελεί ορόσημο συνολικά για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς αναλογεί περίπου στο 20% των συνολικών καταγγελθέντων δανείων του τραπεζικού τομέα.  

Με τα ελληνικά NPLs να λειτουργούν ως πρόδρομος δείκτης για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και τον δρόμο να ανοίγει ο «Ηρακλής», η τιτλοποίηση Galaxy της Alpha Bank συνιστά αμερικανική ψήφο εμπιστοσύνης στην ανάκαμψη της ελληνικής Οικονομίας και επιβεβαιώνει την αξιοσημείωτη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος απέναντι στη χώρα κατά τα τελευταία χρόνια. 

Το deal Alpha - DK

Η ασφάλεια της συναλλαγής Galaxy, η οποία θα ολοκληρωθεί στο β΄ τρίμηνο του έτους, είναι εγγυημένη πριν την τελική ολοκλήρωσή της και δεν υπάρχουν ανασταλτικές ρήτρες. Η Alpha Bank αναμένεται να επωφεληθεί, τόσο από την τιτλοποίηση (μέσω των Mezzanine και Junior ομολόγων) όσο και από τη συμμετοχή της στη Νέα Cepal (μέσω μηχανισμού earn-out και μειοψηφικού ποσοστού).

Ειδικότερα, η δεσμευτική συμφωνία της Alpha Bank με την DK για το project Galaxy περιλαμβάνει: α)  την πώληση του 80% της θυγατρικής της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, Cepal Holdings Single Member S.A. (“Νέα CEPAL”), με την Alpha θα διατηρεί το 20% και β) την πώληση του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων Galaxy, ύψους 10,8 δισ. ευρώ. 

Από την πώληση του 51% των Mezzanine και Junior ομολόγων η Alpha Bank θα εισπράξει το ποσό των 22 εκατ. ευρώ, το οποίο συνιστά μέρος της συνολικής επένδυσης άνω των 300 εκατ. ευρώ που επιτυγχάνεται μέσω του τιμήματος της DK για το project Galaxy. Σημειώνεται ότι η Alpha Bank θα διακρατήσει το 100% των Senior ομολόγων, ύψους 3,8 δισ. ευρώ και το 5% (από το 49%) των Mezzanine και Junior, με το υπόλοιπο 44% να διενέμεται στους μετόχους το γ΄ τρίμηνο του έτους.

Πέραν της είσπραξης των 22 εκατ. ευρώ από την πώληση του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου στην DK, το τίμημα της συμφωνίας περιλαμβάνει το τίμημα για το 80% της Νέας Cepal (το 100% της εταιρείας αποτιμήθηκε σε 267 εκατ. ευρώ), το οποίο προσαυξάνεται έως το ποσού των 68 εκατ. ευρώ υπό την αίρεση επίτευξης προκαθορισμένων στόχων. 

Στο τίμημα περιλαμβάνεται επίσης ποσό ύψους έως 17 εκατ. ευρώ, καταβλητέο μόνον εφόσον η συναλλαγή περιλαμβάνει μόχλευση. Σημειώνεται ότι η Alpha Bank, ως επικεφαλής κοινοπρακτικού σχήματος, έχει συμφωνήσει με την Davidson Kempner τους βασικούς όρους για τη χορήγηση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους έως 120 εκατ. ευρώ, η εκταμίευση της οποίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Davidson Kempner.

Δραστική εξυγίανση του ισολογισμού με δείκτη ΜΕΔ στο 13% 

Η πολύπλοκη συναλλαγή του project Galaxy ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις οκτώ μήνες από την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικών διεθνών επενδυτών. Με αυτήν, η Alpha Bank εξυγιαίνει δραστικά τον ισολογισμό της, μειώνοντας τον δείκτη NPE στα χαμηλότερα επίπεδα του κλάδου και  επιταχύνει την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της, θέτοντας ισχυρές βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, μεσοπρόθεσμα, ο στόχος για την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας τίθεται στο 9%.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής στο β΄ τρίμηνο του έτους, ο ισολογισμός της Alpha Bank θα μετασχηματιστεί ριζικά, μειώνοντας τους δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ελλάδα, στο 24% και 13% αντίστοιχα, από 43% και 29% τον Σεπτέμβριο του 2020. 

Ειδικότερα, η Alpha Bank θα μειώσει το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων της (ρυθμισμένων και αυτών που είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών) από τα 18,3 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2020, στα 8,9 δισ. ευρώ. Τα δάνεια αυτά θα καλύπτονται με προβλέψεις σε ποσοστό 60%.

Πέραν του ποσοτικού, το πολύ σημαντικό ποιοτικό στοιχείο της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Alpha Bank μέσω της τιτλοποίησης Galaxy είναι ότι από τον ισολογισμό της Τράπεζας θα φύγουν τα χειρότερης ποιότητας δάνεια. Αυτό αποτυπώνεται στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων προ και μετά της τιτλοποίησης Galaxy. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, ενώ το χαρτοφυλάκιο των 18,3 δισ. ευρώ απαρτιζόταν σε ποσοστό 32% από ρυθμισμένα δάνεια (καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών) και 68% από δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων 8,9 δισ. ευρώ με το οποίο θα απομείνει η Τράπεζα θα έχει αισθητά μειωμένη παρουσία κόκκινων δανείων (σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών), καθώς θα συνίσταται από δάνεια 46% ρυθμισμένα (4,1 δισ. ευρώ) και δάνεια 54% (4,8 δισ. ευρώ) σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.

Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι με την τιτλοποίηση Galaxy, η Alpha Bank θα μειώσει κατά 64% τα καταγγελμένα δάνεια (δάνεια σε βαθιά καθυστέρηση για τα οποία έχουν κινηθεί νομικές ενέργειες) και αυτά θα υποχωρήσουν στα 800 εκατ. ευρώ από 2,1 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2020.

Επιπλέον, τα δάνεια σε καθεστώς προστασίας του ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη) θα μειωθούν κατά 75% (στα 800 εκατ. ευρώ από 3,2 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2020). Μείωση κατά 62% θα επέλθει στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (θα διαμορφωθούν στα 4,8 δισ. από 12,5 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2020). 

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank δεσμεύεται να μειώσει, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τον δείκτη ΜΕΑ σε επίπεδα κάτω του 10%.

Την διαχείριση των υφιστάμενων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) Λιανικής και Επιχειρήσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα που θα απομείνουν μετά την τιτλοποίηση Galaxy (8,9 δισ. ευρώ), καθώς και τις όποιες μελλοντικές ροές ΜΕΑ, θα αναλάβει η Νέα Cepal, καθώς το deal με την DK περιλαμβάνει σύμβαση διαχείρισης με διάρκεια 13 ετών και δικαίωμα παράτασης. Επιπλέον, η Νέα CEPAL θα διαχειρίζεται τα ΜΕΑ των 10,8 δισ. που περιλαμβάνονται στις τιτλοποιήσεις Galaxy, καθώς και χαρτοφυλάκια τρίτων επενδυτών, ύψους 4,62 δισ. ευρώ.

Η επίπτωση της συναλλαγής Galaxy στους κεφαλαιακούς δείκτες της Alpha Bank είναι απολύτως διαχειρίσιμη (λόγω της μηδενικής στάθμισης κινδύνου στο Senior σκέλος της τιτλοποίησης που έχει εξασφαλίσει ο «Ηρακλής»), γεγονός που επιτρέπει στην Τράπεζα να διατηρήσει σημαντικά κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας μετά τη συναλλαγή. Ειδικότερα, η επίπτωση του Project Galaxy στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Alpha Bank κινείται σε περίπου 280 μονάδες βάσης, όπως είχε εκτιμήσει και  αναφέρει στην επενδυτική κοινότητα η Τράπεζα. Συγκεκριμένα, τα ενσώματα λογιστικά κεφάλαια της Τράπεζας  μειώνονται από τα 7,8 στα 5,8 δισ. ευρώ, με την απώλεια, όμως, των κεφαλαίων ύψους 2 δισ. ευρώ να επιτυγχάνει πολύ υψηλότερη απαλλαγή από κόκκινα δάνεια, εξομαλύνοντας το κόστος του πιστωτικού κινδύνου και βελτιώνοντας μεσοπρόθεσμα σημαντικά την δυναμική κερδοφορίας της Τράπεζας. 

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει μειώσει τα ΜΕΑ κατά 65% έναντι αντίστοιχης μείωσης 45% κατά μέσο όρο από τις υπόλοιπες τράπεζες και ταυτόχρονα έχει μειώσει δραστικά τα καταγγελθέντα ΜΕΑ σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, κατά 71% έναντι 42% των ανταγωνιστών της.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.