Τράπεζες
10-12-2020 | 15:02

ΕΤΕ: Αναμένει ετήσια μείωση του ΑΕΠ – 13,9% το δ΄ τρίμηνο

Μοιράσου το
ΕΤΕ: Αναμένει ετήσια μείωση του ΑΕΠ – 13,9% το δ΄ τρίμηνο

Η αναπόφευκτη επιβολή περιοριστικών μέτρων το Νοέμβριο - που παραμένουν και στις αρχές Δεκεμβρίου, προκειμένου να μειωθεί ο επιδημιολογικός κίνδυνος και η αυξημένη θνησιμότητα - θα οδηγήσουν, αναπόφευκτα, σε νέα συρρίκνωση του ΑΕΠ το 4ο τρίμηνο, αναφέρει σε ανάλυσή της, η Διεύθυνση Μελετών της Εθνικής Τράπεζας.

Στη μελέτη με τίτλο «Μια δεύτερη ματιά στο ΑΕΠ 3 ου τριμήνου», η ΕΤΕ εκτιμά ότι οι υφεσιακές πιέσεις που θα προκληθούν και στο 4ο τρίμηνο εξομαλύνονται, εν μέρει, από ένα νέο πακέτο υποστηρικτικών μέτρων της τάξης των 3,5 δισ. ευρώ και τις βελτιούμενες συνθήκες ρευστότητας που ενισχύονται από τις κρατικές εγγυήσεις, ωθώντας το ρυθμό αύξησης της πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις σε υψηλό 11 ετών.

Η λεγόμενη «πιστωτική ώθηση» από τις αυξημένες ροές δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα υπερέβη το 4,5% του ΑΕΠ του 3 ου τριμήνου, αν και η τελική της επίδραση στη δραστηριότητα συναρτάται και από τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και τη ενίσχυση των δαπανών τους.

Επιπροσθέτως, ορισμένοι δείκτες υψηλής συχνότητας για το μήνα Νοέμβριο υποδεικνύουν πως η πτώση στην οικονομική δραστηριότητα ενδέχεται να είναι ηπιότερη στο 4ο τρίμηνο σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2020, πιθανώς, εξαιτίας:

α) της μεγαλύτερης ετοιμότητας ενός σημαντικού ποσοστού των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν μέσω ηλεκτρονικών πωλήσεων,

β) της αυξημένης εξοικείωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων με τα περιοριστικά μέτρα,

γ) της μειωμένης εποχικής επίδρασης στο ΑΕΠ από την υποχώρηση του τουρισμού συγκριτικά με το 2 ο και 3 ο τρίμηνο του 2020 και

δ) της ενδεχόμενης στήριξης του οικονομικού κλίματος από τα αυξανόμενα θετικά νέα σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων.

Υπό την προϋπόθεση ότι η επιδημιολογική εικόνα βελτιώνεται αισθητά από τα μέσα Δεκεμβρίου, επιτρέποντας τη μερική και προσωρινή έστω άρση των περιορισμών στο λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες «χαμηλού υγειονομικού κινδύνου» στο τελευταίο δεκαήμερο του συγκεκριμένου μήνα, η Διεύθυνση Μελετών της ETE αναμένει μείωση του ΑΕΠ κατά 2,1% σε εποχικά προσαρμοσμένη τριμηνιαία βάση το 4 ο τρίμηνο (-13,9% ετησίως), η οποία συνεπάγεται ετήσια συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 9,8% (σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση του Νοεμβρίου για μείωση κατά 9,4% ετησίως). H εκτίμηση για την ετήσια ύφεση το 2020 θα μπορούσε να περιοριστεί στο -8,5% περίπου, ενσωματώνοντας την ηπιότερη προσαρμογή για την εποχικότητα.

Η στατιστική προσαρμογή των στοιχείων για τον Τουρισμό επηρέασαν έντονα αρνητικά το ΑΕΠ 3ου τριμήνου

Στην ανάλυσή της η ΕΤΕ αναφέρει ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας σημείωσε αδύναμη ανάκαμψη 2,3% σε εποχικά προσαρμοσμένη τριμηνιαία βάση το 3ο τρίμηνο του 2020 – σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ στις 4 Δεκεμβρίου – και συρρικνώθηκε κατά 11,7% σε ετήσια βάση, έπειτα από τριμηνιαία μείωση 14,1% (-14,2% ετησίως) το 2ο τρίμηνο. Η επίδοση του 3ου τριμήνου υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου της Ευρωζώνης (+12,5% σε τριμηνιαία βάση και -4,3% ετησίως). Η υπο-απόδοση αντανακλά την έντονη πτώση των εξαγωγών υπηρεσιών (-80% ετησίως και -39,2% σε εποχικά προσαρμοσμένη τριμηνιαία βάση το 3ο τρίμηνο του 2020), η οποία, αν και αναμενόμενη, ξεπέρασε και τις πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις, αφαιρώντας 18,6 ποσοστιαίες μονάδες από την ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στο συγκεκριμένο τρίμηνο και αποτελεί τη μεγαλύτερη αρνητική συνεισφορά ιστορικά.

Όπως αναφέρει η ΕΤΕ, κατόπιν μιας πιο προσεκτικής ματιάς στα στοιχεία των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών, αυτό που χρήζει προσοχής είναι ότι οι εξαγωγές υπηρεσιών με εποχική προσαρμογή μειώθηκαν κατά 39,2% σε τριμηνιαία βάση το 3ο τρίμηνο, ενώ τα αντίστοιχα στοιχεία χωρίς εποχική προσαρμογή αυξήθηκαν κατά 55,7% το ίδιο τρίμηνο. Αυτή η συρρίκνωση είναι αναπάντεχη, δεδομένου ότι κατά το 2ο τρίμηνο οι δραστηριότητες παροχής καταλύματος είχαν ανασταλεί πλήρως, ενώ οι διεθνείς μεταφορές είχαν επίσης διακοπεί, με το σταδιακό άνοιγμά τους να ξεκινάει στα μέσα Ιουνίου και να ολοκληρώνεται στα μέσα Ιουλίου του 2020.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Δ/νσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, η σταθερή αύξηση της συνεισφοράς του τουρισμού στο ΑΕΠ τα τελευταία 10 χρόνια – που ανήλθε σε ιστορικό υψηλό 32,3% το 3ο τρίμηνο του 2019, από μέσο όρο 18,4% στο 3ο τρίμηνο των ετών 2002- 2009 – δημιούργησε την ανάγκη μιας ολοένα μεγαλύτερης αρνητικής στατιστικής προσαρμογής στα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών για το 3ο τρίμηνο κάθε έτους. Η προσαρμογή είναι αναγκαία προκειμένου να εξομαλυνθούν οι τριμηνιαίες διακυμάνσεις του ΑΕΠ και να προκύψει η πιο ομαλή, «εποχικά προσαρμοσμένη», χρονολογική σειρά που επιτρέπει τη συγκρισιμότητα μεταξύ των τριμηνιαίων παρατηρήσεων.

Ωστόσο, η εφαρμογή αυτής της προσαρμογής – όπως εκτιμάται από τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία βάσει της εναρμονισμένης μεθοδολογίας
της Eurostat – πάνω στο εξαιρετικά μειωμένο, λόγω πανδημίας, επίπεδο των εξαγωγών υπηρεσιών (κυρίως, εξαιτίας του τουρισμού) οδήγησε σε υπερβολική συμπίεση των εποχικά διορθωμένων στοιχείων για το 3ο τρίμηνο. Η ενδεχόμενη επίδραση της μεταβλητότητας στην εποχική διόρθωση ενδέχεται να εξομαλυνθεί σε επόμενες εκτιμήσεις του ΑΕΠ με την ενσωμάτωση επιπλέων δεδομένων, όπως περιγράφεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Δ/νσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, αυτή η ασυνήθιστη επίδραση μείωσε το ΑΕΠ 3ου τριμήνου κατά περίπου 1,6 δισ. ευρώ (-3,5% ετησίως). Η επίπτωση αυτή θα μπορούσε να περιοριστεί σημαντικά εάν η εποχική προσαρμογή στο 3 ο τρίμηνο μειωνόταν ώστε να λαμβάνει υπόψη την έντονη επίδραση της πανδημίας στην τουριστική δραστηριότητα. Μια ηπιότερη στατιστική προσαρμογή στα στοιχεία του 3ου τριμήνου, ανάλογη του αντίστοιχου 20ετούς μέσου όρου, θα οδηγούσε σε μια κάμψη του ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο του 2020 κατά 8,1% ετησίως (+6,4% σε εποχικά προσαρμοσμένη τριμηνιαία βάση) έναντι της ετήσιας μείωσης 11,7% (+2,3% σε εποχικά προσαρμοσμένη τριμηνιαία βάση) που τελικά καταγράφηκε ως πρώτη εκτίμηση του ΑΕΠ για το συγκεκριμένο τρίμηνο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.