Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται η σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας South East Europe Gaming, τα ομόλογα της οποία διαπραγματεύονται στη Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, καθώς πραγματοποιείται στη σκιά της μη πληρωμής του κουπονιού του ομολογιακού δανείου που έχει εκδώσει η εταιρεία.

Η SEE Gaming, πρόεδρος και  διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο κ. Αλέξανδρος Φουρλής, λειτουργεί τέσσερα καταστήματα Play Opap  και έχει εκδώσει Κοινό Ομολογιακό Δάνειο μη μετατρέψιμο σε μετοχές ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, διάρκειας πέντε ετών με δικαίωμα παράτασης διάρκειας 12 μηνών και ημερομηνία έκδοσης 10/07/2018 και επιτόκιο 6,00% ετησίως.

Τα ομόλογα της εταιρείας  διαπραγματεύονται  με τιμή στο 30% της ονομαστικής τους αξίας στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (ΝΕΑ) του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου, εντούτοις μέχρι στιγμής δεν έχει πληρωθεί το κουπόνι του Αυγούστου.

Υπό αυτό το πρίσμα, μέρος των ομολογιούχων της εταιρείας εξετάζει το ενδεχόμενο καταγγελίας του ομολογιακού δανείου καθώς, πέρα από την μη πληρωμή του τελευταίου κουπονιού η εταιρεία δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2019.

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα μετατεθεί για τις 25 Αυγούστου, ενώ για την καταγγελία του ομολογιακού δανείου απαιτείται ελάχιστη απαρτία ομολογιούχων σε ποσοστό 75%, γεγονός που καθιστά το εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο στην παρούσα φάση.