Επιχειρήσεις
14-07-2020 | 14:16

Ποιες νομικές οντότητες απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ

Θανάσης Κουκάκης
Μοιράσου το
Ποιες νομικές οντότητες απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ

Θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967. Αυτό αναφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Σήμερα εξαιρούνται της εγγραφής από το ΓΕΜΗ τα σωματεία, τα ιδρύματα, τις επιτροπές εράνων, τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή,  τις αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών,. τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α` 77) και του α.ν. 378/1968 (Α` 82), τη Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν. 959/1979 (Α` 192) και τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003 (Α` 220). Πλέον θα εξαιρούνται και τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967 (Α’ 132).

Το πλαίσιο του του α.ν. 89/67 (όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 3427/2005), έχει ως βασικό πλεονέκτημα τον ειδικό και απλουστευμένο τρόπο φορολόγησής. Συγκεκριμένα, τα ακαθάριστα έσοδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εταιρειών αυτών προσδιορίζονται με την προσθήκη ενός συγκεκριμένου ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους (μέθοδος cost-plus). Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, όλα τα έξοδα, επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της εφόσον βασίζονται σε νόμιμα παραστατικά στοιχεία.

Οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν ότι αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες (περιοριστικά) υπηρεσίες, όπως εμπλουτίστηκαν με τον πρόσφατο Ν. 4605/2019:

• Υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα.

• Κεντρικής λογιστικής υποστήριξης.

• Ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων διαδικασιών και υπηρεσιών.

• Κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων.

• Διαφήμισης και μάρκετινγκ.

• Επεξεργασίας στοιχείων.

• Λήψης και παροχής πληροφοριών.

• Έρευνας και ανάπτυξης.

• Ανάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής.

• Αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών.

• Διαχείρισης προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, μη συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης μεταφορών με ίδια μέσα.

• Διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού.

• Δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Ομοίως, στις διατάξεις του α.ν. 89/67 μπορούν να υπαχθούν και ημεδαπές εταιρείες, εφόσον παρέχουν αποκλειστικά τις ανωτέρω υπηρεσίες σε υποκαταστήματά τους στην αλλοδαπή ή σε συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες εγκατεστημένες στην αλλοδαπή, αλλά και στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης:

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.