Σειρά δράσεων  για τη στήριξη και ενημέρωση των επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την υποστήριξη των υπαρχουσών επενδύσεων εν μέσω πανδημίας, υλοποιεί ο Οργανισμός Enterprise Greece.

Στην άμεση προτεραιότητά του, βρίσκονται επίσης η δημιουργία νέων προωθητικών εργαλείων όπως promotional product flipbook, FDI testimonials, δωρεάν σεμινάρια μέσω webinars κ.λπ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Enterprise Greeceσυνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ενημερώνονται έγκαιρα για θέματα που τους ενδιαφέρουν και για την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες που εξάγουν ή συνδιαλέγονται. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με όλους τους διεθνείς και εθνικούς φορείς ώστε να παρακολουθεί από κοντά τις επιπτώσεις στις ελληνικές ΜΜΕ.

Στο πλαίσιο αυτό εστιάζει στις εξής πρωτοβουλίες σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID -19:

 * Επικοινωνιακή διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας στις ελληνικές εξαγωγές

 * Υποστήριξη των εταιρειών που πλήττονται από την πανδημία

 * Συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης, σε κάθε επίπεδο για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα που προκύπτουν από την πανδημία και εμπίπτουν στους τομείς δράσης του Οργανισμού

 * Συνεργασία με Ομόλογους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς για διερεύνηση και καταγραφή τρόπων αντιμετώπισης της κρίσης που δημιούργησε η πανδημία.

Ο οργανισμός όπως επισημαίνεται, έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης των επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιμα μέτρα οικονομικής στήριξης που έχει αναλάβει η κυβέρνηση προκειμένου να μετριάσει τον αντίκτυπο της πανδημίας στην εθνική οικονομία. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με τίτλο «Support Greek Exports», που έχει ως σκοπό τη στήριξη των κλάδων, των προϊόντων και των υπηρεσιών που πλήττονται περισσότερο.

Παράλληλα σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών και τα γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, υπογραμμίζει ότι παρέχει αδιάλειπτη και έγκυρη ενημέρωση στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις για τις αλλαγές που συμβαίνουν λόγω COVID-19 στις αγορές που εξάγουν.

Στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.enterprisegreece.gov.gr/covid-19-countries-map μέσω news feed, αλλά και στο διαδραστικό χάρτη, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με ταξιδιωτικούς περιορισμούς (είσοδο-έξοδο επισκεπτών, ημέρες καραντίνας, ακυρώσεις πτήσεων από/προς συγκεκριμένη χώρα-περιοχή), εμπορικούς περιορισμούς (απαγόρευση σε εισαγωγές-εξαγωγές προϊόντων), πληροφορίες για ελλείψεις / ζήτηση συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων και γενική ενημέρωση για προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία στο διεθνές εμπόριο και στην επιχειρηματικότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο τέλος, εντατικοποιείται η συνεργασία με ομόλογους ευρωπαϊκούς οργανισμούς με στόχο την ανταλλαγή πρακτικών και την από κοινού διερεύνηση και καταγραφή τρόπων αντιμετώπισης της κρίσης.