Στην αγορά 352.500 κοινών ονομαστικών μετοχών, προέβη ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας:

Αναλυτικά:

«Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, προέβη:

  • στις 17 Δεκεμβρίου 2019 σε αγορά 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 7,40 ευρώ και συνολική αξία 18.500,00 ευρώ.
  • στις 18 Δεκεμβρίου 2019 σε αγορά 200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 7,762 ευρώ και συνολική αξία 1.552.400,00 ευρώ.
  • στις 19 Δεκεμβρίου 2019 σε αγορά 150.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 7,918173 ευρώ και συνολική αξία 1.187.725,95 ευρώ».