Την υπογραφή μνημονίου με την Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε η Lamda Development για τα δύο ακίνητα στο «The Mall Athens». 

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της, «κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η«LAMDA DEVELOPMENT S.A. » προβαίνει στην εξής ανακοίνωση αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν σε συμφωνία απόκτησης ακινήτων από την Εθνική Τράπεζα.

Επιβεβαιώνεται ότι ολοκληρώθηκε η υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης και Προθέσεων (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) με το οποίο η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» διατυπώνει την πρόθεση να συμβάλει και να συμπράξει νομίμως στη διαδικασία εκδόσεως Π.Δ. για την έγκριση του Πολεοδομικού Σχεδίου της περιοχής στην οποία βρίσκεται το εμπορικό κέντρο «The Mall Athens», υπό την προϋπόθεση ότι θα της καταβληθεί το ποσό των 11.000.000 ευρώ, το οποίο ανταποκρίνεται στην εύλογη αξία των ακινήτων της (που βρίσκονται στην ως άνω περιοχή) και στη συνολική της απαίτηση από το τίμημα αγοραπωλησίας που της οφείλεται από θυγατρική εταιρεία του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΘΜΟΝΟ Α.Ε.).

Το ως άνω ποσό των 11.000.000 ευρώ αναλαμβάνουν δεσμευτικά την υποχρέωση να καταβάλουν η Εταιρεία και η «LAMDA OLYMPIA VILLAGE SMSA» ευθυνόμενες αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, κατά τη σύναψη της οριστικής συμφωνίας.

Η εταιρεία θα προβεί σύμφωνα με το νόμο, αμελλητί, στις απαραίτητες ανακοινώσεις του επενδυτικού κοινού, μόλις ολοκληρωθεί η οριστική συμφωνία.