Αύξηση 39% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ στο πρώτο εξάμηνο του 2019 και ανήλθαν στα 91,8 εκατ. ευρώ, έναντι 66 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Το δεύτερο τρίμηνο 2019 τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 34,6 εκατ. ευρώ, από 26,2 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2018, υψηλότερα κατά 32,2%.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών για το πρώτο εξάμηνο του 2019 εμφανίζονται αυξημένα κατά 5,7%, καθώς ανήλθαν στα 779,6 εκατ. ευρώ, από 737,5 εκατ. ευρώ).

Την ίδια περίοδο το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε κατά 7,0% και διαμορφώθηκε σε 308,4 εκατ. ευρώ. Το δεύτερο τρίμηνο 2019 το μικτό κέρδος από παιχνίδια ανήλθε σε 152,3 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 8,6% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας για ακόμα ένα τρίμηνο ότι η αύξηση των εσόδων συνδράμει σε ακόμα υψηλότερη κερδοφορία.

Επιπλέον καταγράφονται:

- Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το πρώτο εξάμηνο 2019 αυξημένα κατά 26,2% στα 198,7 εκατ. ευρώ (α’ εξάμηνο 2018: 157,4 εκατ. ευρώ), ή αύξηση 21,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων που σχετίζονται κυρίως με την αντιστροφή επίδικων προβλέψεων στο πρώτο τρίμηνο.

- Λειτουργικά έξοδα στα 138,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,9% σε ετήσια βάση, στο πρώτο εξάμηνο, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο 2019 τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 6,7% στα 74,4 εκατ. ευρώ, απόρροια κυρίως των μειωμένων εξόδων πληροφορικής μετά την ολοκλήρωση του έργου του τεχνολογικού μετασχηματισμού.

- Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα 361,9 εκατ. ευρώ και δείκτη Καθαρός Δανεισμός/LTM EBITDA στο 0,9x.

- 20.035 VLTs στην Ελλάδα και 6.487 SSBTs στην Ελλάδα και Κύπρο εγκατεστημένα στις 30.06.2019.