Σημαντική μείωση των πωλήσεων εμφάνισε κατά το α΄ εξάμηνο του 2019 η ΦΑΓΕ.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η γαλακτοβιομηχανία, οι πωλήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκαν στα 258,3 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας μείωση 12,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Η μείωση αυτή οφείλεται, σύμφωνα με την εταιρεία στην υποχώρηση των πωλήσεων σε ΗΠΑ, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο κατά 14,2%, 18,5% και 5,5% αντιστοίχως. Παράλληλα, οριακή κατά 0,8% ήταν η άνοδος των πωλήσεων στην Ιταλία. 

Οι πωλήσεις σε ενοποιημένη βάση επηρεάστηκαν από τη μείωση των κατ’ όγκο πωλήσεων κατά 5,2%, τη μείωση της μέσης καθαρής τιμής πώλησης σε όλες τις αγορές κατά 4,5% και στον αρνητικό αντίκτυπο 2,7% της ενίσχυσης του δολαρίου έναντι του ευρώ και της βρετανικής λίρας.

Η μείωση στον όγκο πωλήσεων προήλθε από την πτώση 11,6% του όγκου πωλήσεων στις ΗΠΑ και 0,9% Ελλάδα ενώ άνοδο 9,5% και 7,6% σημείωσε ο όγκος πωλήσεών σε Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο.Σε ότι αφορά τις τιμές αγοράς της πρώτης ύλης, αυτές αυξήθηκαν στις ΗΠΑ και στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις της (σ.σ. στην Ελλάδα) κατά 15,4% και 34,5%, αντίστοιχα.

Το λειτουργικό κέρδος μειώθηκε κατά 33,5% στα 31,7 εκατ. δολάρια, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων περιορίσθηκε στο 12,3% από 16,1%. Αντιθέτως τα καθαρά κέρδη ως ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκαν στο 4,8% από 4,1% και οι καθαρές ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές στα 1,7 εκατ. δολάρια έναντι 1,4 εκατ. δολαρίων το περσινό πρώτο εξάμηνο.

Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας υποχώρησαν στα 17,6 εκατ. δολάρια έναντι 34,3 εκατ. δολάρια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στα καθαρά κέρδη τα οποία διαμορφώθηκαν σε 14,2 εκατ. δολάρια από 26 εκατ. δολάρια πέρσι.