ΕΤΕ: Νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 650 εκατ. ευρώ σε έργα υποδομών

Μοιράσου το
ΕΤΕ: Νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 650 εκατ. ευρώ σε έργα υποδομών
Νέες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρωτοβουλίες ενεργειακής αποδοτικότητας και αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα, θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού προγράμματος, συνολικού ύψους €650 εκατ. έργων υποδομών.

Νέο επενδυτικό πρόγραμμα για έργα πράσινης ενέργειας και αστικών υποδομών, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

  • Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι ο πρώτος φορέας συνεργασίας στην πρωτοβουλία ανάπτυξης υποδομών σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα είναι συνολικού ύψους €650 εκατ.
  • Το πρόγραμμα αφορά στη στήριξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρωτοβουλιών ενεργειακής απόδοσης και αστικών έργων
  • Είναι ένα νέο καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιεί πόρους του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Νέες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρωτοβουλίες ενεργειακής αποδοτικότητας και αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα, θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού προγράμματος, συνολικού ύψους 650 εκατ. ευρώ έργων υποδομών.

Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) είναι o πρώτος φορέας στο πλαίσιο συνεργασίας με το Ταμείο Υποδομών, που θα επιλέξει και θα επενδύσει σε νέα έργα όπως αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, μονάδες παραγωγής βιομάζας και βιοαερίου, καθώς και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων ή ιδιωτικών κτηρίων. Αναμένεται επίσης να λάβουν μέρος στη μεγάλη αυτή επενδυτική πρωτοβουλία και προγράμματα ανάπτυξης αστικών υποδομών με στόχο την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών, τη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, και τον τουρισμό.

Επιπρόσθετα, η Εθνική Τράπεζα θα προσφέρει ίδια χρηματοδότηση και θα συμβάλει στην κινητοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Αναμένεται επίσης και άλλες μεγάλες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, να συνεργαστούν με το Ταμείο Υποδομών.

Το Ταμείο Υποδομών, δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ. Στόχος του Ταμείου είναι η μεγιστοποίηση της επίδρασης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, σε συνδυασμό με εθνικούς πόρους που έχουν προέλθει από δανειοδότηση της ΕΤΕπ και εισπράξεις από προηγούμενες αστικές επενδύσεις μέσω της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας JESSICA.

Από τη στιγμή που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης υποδομών, θα παρέχει χρηματοδότηση ύψους €450 εκατ., δημιουργώντας συνολικό ποσό επενδύσεων τουλάχιστον €650 εκατ. για βιώσιμα έργα σε τομείς προτεραιότητας. Η συνεισφορά από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ).

Σχετικά με το Πρόγραμμα, ο κ. Andrew McDowell, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, αρμόδιος για την Ελλάδα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι τοπικές επενδύσεις είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την αναβάθμιση αστικών περιοχών και την εκκίνηση έργων που έχουν καθυστερήσει τα τελευταία χρόνια. Το Ταμείο Υποδομών συνδυάζει τους χρηματοδοτικούς πόρους με τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη για επενδύσεις υψηλής προτεραιότητας και με μεγάλο αντίκτυπο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ευτυχής που συνεργάζεται με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την πρώτη τράπεζα που συμμετέχει σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία, και προσβλέπει στην περαιτέρω κλιμάκωση του προγράμματος μέσα στους επόμενους μήνες».

Από την πλευρά της Εθνικής Τράπεζας, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε: «Η συμφωνία του Ταμείου Υποδομών θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την μακροχρόνια συνεργασία μας με την ΕΤΕπ. Η παροχή χρηματοδοτικών λύσεων για έργα υποδομής, οι οποίες ταυτόχρονα στηρίζουν τη δημιουργία βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, αποτελεί ένα από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της Εθνικής Τράπεζας. Η συμφωνία αυτή ενισχύει τον στρατηγικό μας προσανατολισμό και υπογραμμίζει την αδιαμφισβήτητη δέσμευσή μας να στηρίξουμε προσπάθειες μετάβασης προς την «πράσινη» οικονομία με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση πόρων. Συγχρόνως, η συμφωνία αυτή δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι οποίες θα διαχειρίζονται τα νέα αυτά επενδυτικά κεφάλαια, συνυπέγραψαν τους όρους της πρώτης φάσης του χρηματοδοτικού προγράμματος, ύψους €32 εκατ., για επενδύσεις.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.