Διετή παράταση της προθεσμίας για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει ζητήσει από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ (DG Comp) η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ενώ μέχρι τότε είτε θα έχει βρει στρατηγικό επενδυτή είτε θα προχωρήσει στην εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.

Ο κ. Μυλωνάς αποκάλυψε παράλληλα ότι η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη στα χέρια της όχι μια αλλά δύο προσφορές για την θυγατρική, οι οποίες όμως δεν είναι αρκετά δελεαστικές, τουλάχιστον στην τρέχουσα μορφή τους. Η Εθνική Τράπεζα έχει ζητήσει την παράταση για να διερευνήσει και να επιλέξει τον καλύτερο τρόπο διάθεσης της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Όπως όμως δήλωσε o κ. Μυλωνάς οι αποφάσεις θα ληφθούν σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος του 2020 και επιδίωξη της τράπεζας είναι να αποφευχθεί μια αναγκαστική και βιαστική πώληση. «Έχουμε στα χέρια μας δύο προσφορές, οι οποίες όμως δεν κρίνονται ικανοποιητικές», δηλώνει ο διευθύνων της ΕΤΕ και σημειώνει ότι η τράπεζα δεν θα μπει σε απευθείας διάλογο με κάποιο ενδιαφερόμενο αλλά θα ξεκινήσει νέα διαγωνιστική διαδικασία. Η εν λόγω διαδικασία τοποθετείται χρονικά προς τα τέλη του 2019 και σίγουρα μετά τις εκλογές, προκειμένου να έχει εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ηρεμία, ώστε να βελτιωθεί το τίμημα.

Ο κ. Μυλώνας δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο Δημόσιας Προσφορά των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής, ακόμη και τμηματικά. «Σε κάθε περίπτωση θα διατεθεί το 75% της θυγατρικής μας, αλλά εξετάζουμε όλα τα σενάρια για να επιλέξουμε το καλύτερο για την τράπεζα, την ασφαλιστική και τους εργαζομένους του ομίλου», δηλώνει ο επικεφαλής της ΕΤΕ. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, οι δύο διαδικασίες –δηλαδή ο διαγωνισμός και η Δημόσια Προσφορά- δεν αποκλείεται να τρέξουν και παράλληλα, ώστε να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η πώληση της ασφαλιστικής θα προχωρήσει, καθώς δεν υπάρχει σχέδιο για κάποιο «αντισταθμιστικό» περιουσιακό στοιχείο από το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Εθνική Τράπεζα καλείται να πωλήσει την Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε με τις ευρωπαϊκές Αρχές μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2016. Οι ενέργειες των σχεδίων αυτών θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2018, αλλά μετά τα προβλήματα με τον διαγωνισμό της Εθνικής Ασφαλιστικής η DG Comp έχει δώσει σιωπηλή παράταση για την συγκεκριμένη υποχρέωση.