Τις διαδικασίες για νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού «τρέχει» το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικότερα, με απόφασή του το υπουργείο προχωρά στην πρόσληψη τεχνοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος να προετοιμάσει τις διαδικασίες για το νέο διαγωνισμό, αλλά και να εξετάζει την κατάσταση της υπάρχουσας σύμβασης, προκειμένου να διευθετηθεί κάθε εκκρεμότητα.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η τρέχουσα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού λήγει τον Οκτώβριο του 2024.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Υποδομών, Κώστα Καραμανλή, τρεις είναι οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή του τεχνοοικονομικού συμβούλου και συγκεκριμένα οι: RaceConsulting Engineers LP, LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και Hill International N.V.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη αμοιβή του τεχνοοικονομικού Συμβούλου ανέρχεται σε 139.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) για τετράμηνη διάρκεια παροχής υπηρεσιών.

Μια ή περισσότερες συμβάσεις παραχώρησης

Όπως προκύπτει από την απόφαση του κ. Καραμανλή, προετοιμάζεται το έδαφος για μία ή περισσότερες συμβάσεις παραχώρησης με αντικείμενο «την εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση της ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού - Αεροδρομίου (Α/Δ) Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (Αττική Οδός), σε συνδυασμό με την υλοποίηση κατασκευαστικών αντικειμένων (επεκτάσεις Αττικής Οδού ή / και έργα σε άλλους οδικούς άξονες)».

«Κρίσιμο στοιχείο για τα παραπάνω αποτελεί η διερεύνηση των οικονομικών παραμέτρων που επηρεάζουν το χρόνο λήξης της υφιστάμενης Σύμβασης Παραχώρησης και επιστροφής του Έργου στο Δημόσιο, των τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων οι οποίοι συνδέονται με πρόβλεψη εκπλήρωσης συγκεκριμένων υποχρεώσεων εκ μέρους του Παραχωρησιούχου (βαριά συντήρηση, τεχνολογική αναβάθμιση συστήματος είσπραξης διοδίων κλπ)».

Παράλληλα κρίνεται «αναγκαία η διερεύνηση συγκεκριμένων παραμέτρων της υφιστάμενης Σύμβασης που σχετίζονται με: 1. Τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου της Σύμβασης Παραχώρησης κατά την περίοδο Λειτουργίας και Συντήρησης και συγκεκριμένα για την παραγωγή τεχνικής αναφοράς εστιαζόμενης στα ακόλουθα θέματα: (α) Εντοπισμός χρονικών σημείων βαριάς συντήρησης του Έργου με βάση το Εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Λειτουργίας, Επιθεώρησης & Συντήρησης. Προβλεπόμενοι κύκλοι – πραγματοποιηθέντες κύκλοι - αποτίμηση του ύψους των δαπανών. (β) Κόστος βαριάς συντήρησης: (βα) Υλοποιηθέν, (ββ) προβλεπόμενο μέχρι το τέλος της Περιόδου Παραχώρησης,(βγ) προβλεπόμενο κατά την διετή Περίοδο Εγγύησης (Τ3) , (βδ) εκτίμηση τυχόν αναγκαίου κόστους βαριάς συντήρησης για περίοδο 5 ετών μετά τη λήξη της Περιόδου Τ3».