Μετά από μια μικρή περίοδο προβλημάτων και τεχνικών ζητημάτων, η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις δηλώσεις κτηματολογίου είναι πλήρως λειτουργική.  Οι ειδικοί αναμένουν ότι οι δηλώσεις που θα υποβληθούν μέσω αυτής σε αυτό τον γύρο κτηματογράφησης θα είναι περισσότερες απ' ό,τι στο παρελθόν.

Πάντως η συμμετοχή στον νέο κύκλο κτηματογράφησης είναι μέχρι στιγμής πολύ χαμηλή έως και μηδενική, δίνοντας παράταση, καθώς οι περισσότερες περιοχές που αφορά είναι αγροτικές με ακίνητα χαμηλής αξίας για τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι.

Η καταγραφή της κτηματικής περιουσίας είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τον οδηγό,  να πραγματοποιηθεί αν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει κάποιο εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα προς το ακίνητο.

Πως γίνεται η δήλωση βήμα – βήμα

Στη σελίδα www.ktimatologio.gr επιλέγετε τον σύνδεσμο για το e-κτηματολόγιο.

Πραγματοποιείτε είσοδο με τους κωδικούς TAXISnet, και στη συνέχεια εμφανίζεται η αρχική σελίδα που έχει τις εξής επιλογές:

Α) για την υποβολή της νέας δήλωσης 
Β) για τις εκκρεμείς δηλώσεις 
Γ) για τις υποβληθείσες δηλώσεις 
Δ) για να τροποποιήσετε τα στοιχεία του δικαιούχου 

Στην πρώτη φάση θα πρέπει να επιλέξετε νομό και τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), στη συνέχεια να ελέγξεται τα στοιχεία σας και να επιλέξετε τον τύπο ακινήτου.

Στη συνέχεια γίνεται ο εντοπισμός ακινήτου: 

 • Μέσω πληκτρολόγησης της διεύθυνσης, εφόσον υπάρχει
 • Μέσω του αριθμού του αγροτεμαχίου διανομής / αναδασμού ή μέσω στοιχείων δήλωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ 
 • Μέσω φόρτωσης αρχείου συντεταγμένων ή σχεδιαστικού αρχείου (DXF) 
 • Μέσω φόρτωσης αρχείου από εφαρμογή εντοπισμού κινητού τηλεφώνου 
 • Υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού πολυγώνου από τον χρήστη ή επιλογή πολυγώνου από το υπάρχουν προκαταρκτικό διάγραμμα
 • Υπάρχει η δυνατότητα τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης και περιήγησης στην περιοχή ενδιαφέροντος του πολίτη 

Αφού έχετε ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω, πρέπει να επισυνάψετε τα δικαιολογητικά:

 • Έντυπο δήλωσης (Δήλωση του ν. 2308/95) από τα γραφεία κτηματογράφησης ή από την επίσημη ιστοσελίδα
 • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας και του πιστοποιητικού μετεγγραφής 
 • Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου
 • Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου 
 • Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (πχ απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμό ΔΕΗ) 

Για την περίπτωση χρησικτησίας χρειάζονται Ε9, λογαριασμός ΔΕΗ, μισθωτήρια, αποδεικτικά ΟΣΔΕ, πράξη αναγνώρισης ορίων, ένορκες βεβαιώσεις κλπ, ώστε να αποδεικνύεται η 20ετής νόμιμη κατοχή ακινήτου.

Εναλλακτικά, για την περίπτωση που δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς χρειάζονται:

 • Τίτλοι του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει) 
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης (εάν υπάρχει) 
 • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς (όταν υπάρχει διαθήκη)
 • Εmail, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας)

Με την οριστική υποβολή της δήλωσης γίνεται και η πληρωμή ποσού 35 ευρώ ανά ιδιοκτησιακό δικαίωμα και 20 ευρώ για τους βοηθητικούς χώρους, ενώ στις αγροτικές περιοχές αν το ίδιο άτομο έχει περισσότερα δικαιώματα στον ίδιο δήμο, τότε θα πληρώσει μόνο δύο φορές το «κτηματόσημο».

Τα προβλήματα και τι προτείνουν οι Τοπογράφοι

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ) προτείνει στους πολίτες να μην κάνουν τοπογραφικό για ακίνητα χαμηλής αξίας, έστω και αν ο εντοπισμός του ακινήτου μέσω της εφαρμογής του Κτηματολογίου «δεν το περιγράφει ορθά» και μπορούν να υπάρξουν σφάλματα.  

Όμως για ακίνητα κάποιας αξίας, εντός οικισμών, ή που προορίζονται για αξιοποίηση, είναι καλύτερο να υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα, ώστε να μην πληρώσουν πολύ περισσότερα σε δεύτερο στάδιο. 

Όσον αφορά την επίκληση στην έκτακτη χρησικτησία και την εφαρμογή της, υπενθυμίζεται ότι, στις περιοχές που υλοποιείται τώρα το Κτηματολόγιο, αρκετά ακίνητα είναι μοιρασμένα «δια λόγου» και δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας.

Ιδιαίτερα για ακίνητα που δεν είναι ηλεκτροδοτούμενα, κυρίως αγροτεμάχια, είναι υπερβολικά δύσκολο να προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία θα αποδεικνύουν την 20ετή νομή και κατοχή του ακινήτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν γίνεται αποδεκτή η δήλωση του κτηματολογίου.

Τα απαραίτητα έγγραφα είναι:

 1. Αποδείξεις ∆ΕΗ
 2. Αποδείξεις ΟTΕ,
 3. Αποδείξεις εταιρειών ύδρευσης κ.λπ.
 4. Μισθωτήρια
 5. Αποδεικτικά επιδότησης
 6. Συµβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων
 7. Έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου
 8. Συµβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, Ε9, κ.α.