Στο -0,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συνεχίζοντας το σερί αποπληθωρισμού στην Ελλάδα.

Αναλυτικότερα, από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) του μηνός Οκτωβρίου 2015, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2014 προκύπτει μείωση 0,9%, έναντι μείωσης 1,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Οκτώβριο 2015 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2015, παρουσίασε μείωση 0,1%, έναντι μείωσης 0,9%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2014 – Οκτωβρίου 2015 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2013 – Οκτωβρίου 2014 παρουσίασε μείωση 2,0%, έναντι μείωσης 1,4%, που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.