Εμπλοκή έχει δημιουργηθεί στα ασφαλιστικά ταμεία από τις 330.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης (κύριες, επικουρικές, μερισματικές) και τις 61.000 αιτήσεις για χορήγηση εφάπαξ που εκκρεμούν.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης για την προάσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ) το πρόβλημα επιτείνεται λόγω της έλλειψης του αναγκαίου προσωπικού, αλλά κυρίως εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης που έχουν περιέλθει τα Tαμεία.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ κάνει λόγο για άτυπη στάση πληρωμών από την πλευρά των ταμείων καθώς εκκρεμούν:

α) 173.000 αιτήσεις για κύρια σύνταξη συνολικού κόστους περίπου 2 δισ. ευρώ. Από αυτές 80.000 αιτήσεις είναι στο ΙΚΑ, 33.000 στον ΟΑΕΕ, 30.000 στον ΟΓΑ, 15.000 στο Δημόσιο και 15.000 αιτήσεις στα υπόλοιπα Ταμεία Κύριας Σύνταξης.

β) 130.000 αιτήσεις για έκδοση επικουρικής σύνταξης, εκ των οποίων 126.000 στο ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ και 5.000 αιτήσεις στα λοιπά Ταμεία Επικούρησης, με συνολικό κόστος 600 εκατ. ευρώ. 

γ) 25.000 αιτήσεις χορήγησης μερίσματος, συνολικού κόστους 100 εκατ. ευρώ και

δ) 61.000 αιτήσεις χορήγησης επιδόματος εφάπαξ, συνολικού κόστους 1,8 δισ. ευρώ.