Μπορεί η Ελλάδα και η υποδόση των 3 δισ. ευρώ να αποτελεί το βασικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup δεν είναι όμως και το μοναδικό. Στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης βρίσκονται μεταξύ άλλων το τραπεζικό σύστημα αλλά και η Ισπανία.

Ειδικότερα, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα ενημερωθούν και για την τέταρτη αναθεώρηση του ισπανικού προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Επιπλέον η Κομισιόν θα ενημερώσει το Eurogroup για τις φθινοπωρινές εκτιμήσεις της σχετικά με την οικονομία. Παράλληλα θα παρουσιαστεί και η μέχρι στιγμής δουλειά του Single Resolution Board (SRB).

Τέλος, σύμφωνα με το πρόγραμμα οι υπουργοί των χωρών της Ευρωζώνης θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με μια σειρά μέτρων για την περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.