Καθαρά κέρδη ύψους 28,4 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2015 η Eurobank Kύπρου. Ομοίως, τα καθαρά έσοδα από τόκους το εννεάμηνο του 2015 ανήλθαν στα 50,3 εκατ. ευρώ, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, γεγονός που αντικατοπτρίζει την επιτυχημένη διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους καταθέσεων και τη μείωση των δανειστικών επιτοκίων.

Ταυτόχρονα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, από συνήθεις τραπεζικές εργασίες, ανήλθαν στα 12,4 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 60%. Το γεγονός αυτό, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Eurobank Κύπρου, αποτυπώνει την ισχυρή παρουσία της Τράπεζας στους τομείς της Διαχείρισης Περιουσίας (Wealth Management) και των Κεφαλαιαγορών (Treasury).

Παράλληλα, η τράπεζα διαθέτει ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) στο 27,7% και δείκτη κοινών μετοχών (CET1) στο 24,2% και ισχυρή πλεονάζουσα ρευστότητα με τις καταθέσεις να φτάνουν στα 2,9 δισ. ευρώ και το δείκτη δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με μετρητά) να ανέρχεται στο 33%

Ταυτόχρονα διαθέτει χαμηλό δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE ratio στη βάση των νέων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) ο οποίος στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ανήλθε στο 6,7%.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, "τα επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η Eurobank Κύπρου παρά τις σημαντικές προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, κατάφερε να διαχειριστεί τις εξελίξεις και να κρατήσει ανεπηρέαστη την χρηματοοικονομική της ευρωστία και την ικανότητα της να παρουσιάζει σταθερή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία αποδεικνύοντας τις στέρεες βάσεις στις οποίες λειτουργεί αλλά και την συντηρητική της προσέγγιση στην ανάληψη κινδύνων".

"Οι θετικές εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία μαζί με τα ικανοποιητικά αποτελέσματα και την εύρωστη χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας, επιτρέπουν στην Eurobank Κύπρου να συνεχίσει να στηρίζει τις υγιείς επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ώστε να συμβάλει και αυτή στη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση του θετικού ρυθμού ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας", δήλωσε ο Μιχάλης Λούης, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Κύπρου.