Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 2,122 δισ. ευρώ προχωρά η Eurobank, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε μετά το πέρας της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου και εννεαμήνου, αντίστοιχα, του 2015. Επιπλέον, η διοίκηση της Eurobank προτείνει reverse split με αναλογία 1 νέα για κάθε 100 παλαιές μετοχές της τράπεζας.

Για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η Eurobank συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Νοεμβρίου, γνωστοποιώντας παράλληλα πως το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών (book building) θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ξεκινά στις 9 Νοεμβρίου.

Στόχος της διοίκησης της Eurobank είναι η τράπεζα να παραμείνει σε ιδιωτικά χέρια, περιορίζοντας τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και αποφεύγοντας την έκδοση CoCos.

Σε ό,τι αφορά τις προνομιούχες μετοχές του δημοσίου, η διοίκηση εξήγησε πως παραμένουν ως έχουν και μετατρέπονται σε κοινές μόνο στην περίπτωση που η τράπεζα λάβει κρατική βοήθεια.