Στοίχημα τις επόμενες 40 ημέρες να έχει ανοίξει το Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ώστε στα μέσα Μαρτίου να εκκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης των πρώτων Ε1 έχει βάλει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Ήδη η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει ορίσει ως καταληκτική προθεσμία την 15η Φεβρουαρίου προκειμένου επιχειρήσεις και ασφαλιστικά ταμεία να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων φορολογικού έτους 2015, καθώς και τις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σε περίπτωση που μετά τις 15 Φεβρουαρίου και έως το άνοιγμα της υποβολής των δηλώσεων η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών και τα στοιχεία της δεν έχουν προσυμπληρωθεί στο Ε1 ή έχουν εισαχθεί λάθος, θα πρέπει οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, να κάνουν προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1 και εν συνεχεία να επικοινωνήσουν με τον εργοδότη τους ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, προκειμένου να ενημερωθούν αν υπέβαλε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή πότε θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ηλεκτρονικής υποβολής για να κάνει διορθώσεις.

Παράλληλα οι τράπεζες έχουν ήδη αποστείλει στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αρχεία με πληροφορίες για τα ποσά των τόκων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των φορολογουμένων πελατών τους το 2015, προκειμένου αυτά να προσυμπληρωθούν στις δηλώσεις.Στο νέο έντυπο Ε1 τα ποσά αυτά θα εμφανίζονται σε παράθυρο κατά τη συμπλήρωση των κωδικών 667-668 στον πίνακα Δ1 προκειμένου για τόκους ημεδαπής προέλευσης και στους κωδικούς 669-670 προκειμένου για τόκους (προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης.

Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος συνεχίζει να υπάρχει ο κωδικός 049 για τη δήλωση αποδείξεων αν και από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζουν πως θα είναι ανενεργός. Ακόμη, έχει προστεθεί ο κωδικός 125-126 για τα ανείσπρακτα ενοίκια με την ονομασία «Ανείσπρακτα εισοδήματα της παρ. 4 άρθρου 39 ΚΦΕ».

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Υπενθυμίζεται πως υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους εφόσον αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν εισόδημα.

Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, όπου ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως στο νέο Ε1 έχει προστεθεί  νέα στήλη στην οποία πλέον αποτυπώνονται τα εισοδήματα όχι μόνον των έγγαμων ζευγαριών, αλλά και ομόφυλων ή ετερόφυλων ζευγαριών τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.