Την μείωση της γραφειοκρατίας με στόχο την δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις προετοιμάζει η κυβέρνηση με παρεμβάσεις στην νομοθεσία περί αδειοδότησης των επιχειρήσεων.

Αυτό υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Στρατής Ζαφείρης αναφέροντας ότι σήμερα η αδειοδότηση και η λειτουργία μιας επιχείρησης από τους κλάδους των τροφίμων - ποτών, του τουρισμού, της εστίασης και των ορυχείων διέπεται από ογδόντα σελίδες νομοθεσία. Σε αυτή τη διαπίστωση έχει καταλήξει η ομάδα εργασίας της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας για την απλοποίηση της αδειοδότησης και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ενημέρωση Τύπου του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας, την ερχόμενη Δευτέρα θα συνεδριάσει η ομάδα εργασίας, η οποία θα υποδείξει στις συναρμόδιες υπηρεσίες τις υπό εξέταση αλλαγές για τη μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών.

Όπως ο ίδιος υποστήριξε μέχρι τον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί η δευτερογενής νομοθεσία με τον περιορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους προαναφερόμενους κλάδους.

Παράλληλα, το υπουργείο προχωρά και στην αλλαγή της νομοθεσίας περί αδειοδότησης επιχειρήσεων με νέες διατάξεις που θα είναι έτοιμες μέχρι τον Μάρτιο και θα αλλάζει τη διαδικασία ελέγχου, ώστε να διενεργείται με πιο γρήγορο τρόπο.

Τομείς που δεν θα αγγίξουν οι αλλαγές είναι η ασφάλεια και η υγιεινή των εγκαταστάσεων και των προϊόντων.

Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι μέσα από τις αλλαγές στη βιομηχανική πολιτική τόσο με τις άμεσες ενέργειες όσο και με το νέο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης η συμμετοχή της βιομηχανίας από το 9% του ΑΕΠ που είναι σήμερα να φτάσει το 2020 στο 13 με 14%.

Τομείς που δεν θα αγγίξουν οι αλλαγές είναι η ασφάλεια και η υγιεινή των εγκαταστάσεων και των προϊόντων. 

Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι μέσα από τις αλλαγές στη βιομηχανική πολιτική τόσο με τις άμεσες ενέργειες όσο και με το νέο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης η συμμετοχή της βιομηχανίας από το 9% του ΑΕΠ που είναι σήμερα να φτάσει το 2020 στο 13 με 14%.