Σε κατασχέσεις καταθέσεων για χρέη προς την εφορία άνω των 70.000 ευρώ με διαδικασίες εξπρές θα προχωρούν πλέον οι φορολογικές αρχές. Η διαδικασία της δέσμευσης και της κατάσχεσης καταθέσεων θα απαιτείται 2 έως και 7 ημέρες και η προστασία για τους οφειλέτες του Δημοσίου θα περιορίζεται στα 1.250 ευρώ του λογαριασμού που έχουν δηλώσει ως ακατάσχετο.

Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης περιγράφει τη διαδικασία που θα ακολουθείται εφεξής για τη δέσμευση χρηματικών απαιτήσεων σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου.

Σε πρώτο στάδιο η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα δημιουργήσει ηλεκτρονική λίστα στην οποία θα αποτυπώνονται όσοι έχουν μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 70.000 ευρώ.

Σε δεύτερο στάδιο η σχετική λίστα θα αποσταλεί μαζικά σε όλες τις τράπεζες οι οποίες θα κάνουν μια διασταύρωση με τα στοιχεία των πελατών τους και μέσα σε δύο ημέρες θα επιστρέψουν τη λίστα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έχοντας δεσμεύσει ήδη τα ποσά των καταθέσεων .

Στον κατάλογο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ δεν θα περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο, με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή πράξης διοικητικού οργάνου.

Σε τρίτο στάδιο η ΓΓΔΕ θα αναρτά στο Taxisnet τη σχετική λίστα, ώστε οι εφορίες να ενημερώνονται για τις δεσμεύσεις και να προχωρούν στην έκδοση εντολών κατάσχεσης, κάτι που πρέπει να γίνεται το αργότερο όντος πέντε ημερών. Εάν δεν επιβληθεί κατάσχεση εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η δέσμευση αίρεται αυτόματα.

Από τη δέσμευση θα εξαιρούνται οι ακατάσχετοι λογαριασμοί των οφειλετών έως το ποσό των 1.250 ευρώ, αλλά και ποσά που προορίζονται για την έκδοση τραπεζικών επιταγών σε διαταγή Ελληνικού Δημοσίου.