Επιπλέον φορολογικά έσοδα έως και 1,6 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό μπορεί να φέρουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, αρκεί να υπάρξουν τα κατάλληλα κίνητρα, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Η πρόταση του Ινστιτούτου μάλιστα είναι να υπάρχει κλιμακωτή επιστροφή μετρητών ανάλογα στους πολίτες, ανάλογα με το πού χρησιμοποιούν την κάρτα

Τα κίνητρα

Με άλλα λόγια, οι πολίτες θα πρέπει να να ανταμείβονται με «ζεστό χρήμα» από το δημόσιο ανάλογα με την αξία των συναλλαγών τους. Μάλιστα, το ποσό της ανταμοιβής θα αυξάνει, ανάλογα με το πόσο «επικίνδυνη» για φοροδιαφυγή θα είναι η εκάστοτε συναλλαγή. Αναλυτικά, το ΙΟΒΕ προτείνει:

• Έκπτωση κατά 1% της αξίας των συναλλαγών μέσω τερματικών POS (κάρτες πληρωμής και ηλεκτρονικό χρήμα) για αγορά αγαθών και υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα από κλάδους με χαμηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής

• Έκπτωση κατά 5% της αξίας των συναλλαγών μέσω τερματικών POS σε κλάδους μέτριου κινδύνου φοροδιαφυγής

• Έκπτωση κατά 10% της αξίας των συναλλαγών μέσω τερματικών POS σε κλάδους υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής

• Λοταρία για καταναλωτές που πραγματοποιούν συναλλαγές ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών σε κλάδους με υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής

• Διάθεση τερματικών EFTPOS σε όλα τα καταστήματα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

• Υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών, με επιδότηση για την εγκατάσταση τερματικών EFTPOS σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από €150 χιλ. που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με μέτριο και υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής

• Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για συναλλαγές με αξία πάνω από €30 σε κλάδους με υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής

Προτείνετει επίσης να εξεταστούν σε μεγαλύτερο βάθος οι πιθανές δημοσιονομικές και κοινωνικές επιδράσεις από τα εξής μέτρα:

• Αντικατάσταση της υποχρέωσης συλλογής έντυπων αποδείξεων με ισόποση υποχρέωση για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

• Υποχρεωτική πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών ίση με 10% του εισοδήματος για τα νοικοκυριά που λαμβάνουν μείωση του φόρου λόγω χαμηλού εισοδήματος (μέτρο που σχετικά πρόσφατα αντικατέστησε το αφορολόγητο όριο)

• Μείωση του φόρου εισοδήματος για επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν στόχους διείσδυσης ηλεκτρονικών μέσων  πληρωμών στις συναλλαγές τους με τελικούς πελάτες

• Συμμετοχή στη λοταρία και επιχειρήσεων που δέχονται συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών

• Ενίσχυση του καταλυτικού ρόλου του κράτους στη διείσδυση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών:

 -Υποχρεωτική χρήση μεταφορών πίστωσης για τις εισπράξεις στα τελωνεία (ICISnet)

 -Καθολική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ)

 -Ολοκλήρωση του συστήματος ηλεκτρονικού παραβόλου

• Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης, στα πρότυπα του προγράμματος Τράπεζες σε Δράση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το οποίο προσφέρει χρηματοπιστωτική εκπαίδευση σε μαθητές Λυκείου.