Η αντίστροφη μέτρηση για την διαχείριση των κόκκινων δανείων από ξένα funds μόλις ξεκίνησε. Από την ερχόμενη Τρίτη οπότε και θα έχει ψηφιστεί από την Βουλή το νομοσχέδιο για την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανοίγει ο δρόμος για την σύσταση εταιρειών διαχείρισης στις οποίες θα περάσουν τα δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Σε πρώτη φάση οι εταιρείες αυτές θα έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν τα δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων, δηλαδή όσων έχουν τζίρο άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ και άνω των 250 εργαζομένων καθώς και δάνεια στεγαστικά τα οποία όμως δεν αφορούν την πρώτη κατοικία, αλλά όλα τα υπόλοιπα ακίνητα όπως εξοχικές κατοικίες, δεύτερες κατοικίες ακόμα επαγγελματικά ακίνητα.

Εξαιρέσεις έως τις 15 Φεβρουαρίου 2016

Για τα υπόλοιπα δάνεια, δηλαδή για όλα τα καταναλωτικά δάνεια,τα δάνεια πρώτης κατοικίας καθώς και για τα δάνεια και τις πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από την ΕΕ (δηλαδή με τζίρο κάτω των 50 εκατ. ευρώ και με λιγότερους από 250 εργαζόμενους ),καθώς και για τα δάνεια που δόθηκαν με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, προβλέπεται παράταση μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2016.

Καθυστερούμενα άνω των 90 ημερών

Τα δάνεια που θα μπορούν να πωληθούν στις εταιρείες διαχείρισης είναι αυτά τα οποία βρίσκονται σε καθυστέρηση ενώ των 90 ημερών και θα μπορούν να πωλούνται είτε μεμονωμένα, είτε ομαδοποιημένα. Μάλιστα θα είναι δυνατό να μεταφέρονται και απαιτήσεις από δάνεια ή και πιστώσεις που εξυπηρετούνται εφόσον για τον ίδιο οφειλέτη υπάρχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Πριν από την προσφορά προς πώληση των κόκκινων δανείων κάθε τράπεζα είναι υποχρεωμένη,με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο εντός 12 μηνών, να έχει προτείνει στο δανειολήπτη και τον εγγυητή του δανείου,με εξώδικη πρόσκληση, τη ρύθμιση του δανείου του, ή τον διακανονισμό του ώστε αυτό να γίνει ξανά εξυπηρετούμενο. Ωστόσο από την προειδοποίηση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις των δανείων που ήδη εκκρεμούν στα δικαστήρια ή έχουν επιδικαστεί

Τραπεζικό απόρρητο τέλος για τους «κόκκινους»

Προβλέπεται ακόμα η άρση του τραπεζικού απορρήτου υπό προϋποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να γίνει ένας ενδελεχής έλεγχος για την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη ώστε να είναι δυνατή και αποτελεσματική η διαχείριση των δανείων.

Ωστόσο οι ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας και η ειδική μέριμνα που προβλέπεται για τα στεγαστικά δάνεια ευπαθών ομάδων που έχουν ενταχθεί στο Νόμο Κατσέλη, θα εφαρμόζονται και στην περίπτωση που τα δάνειά τους πουληθούν στις εταιρείες διαχείρισης.

Οι εταιρείες διαχείρισης νομιμοποιούνται να εγείρουν εξωδικαστικά ή ενώπιον των δικαστηρίων, κάθε ένδικο βοήθημα και να προβαίνουν σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των απαιτήσεων καθώς και να συμμετέχουν ή να κινούν προπτωχευτικές διαδικασίες, διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές διαδικασίες και διαδικασίες διευθέτησης οφειλών. Παράλληλα θα μπορούν να προσλαμβάνουν και Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για το κυνήγι των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πάντως, προβλέπεται ρητά ότι απαγορεύεται η χειροτέρευση της θέσης του οφειλέτη και του εγγυητή ως αποτέλεσμα της πώλησης του δανείου του. Εξασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό ότι οι δανειολήπτες διατηρούν όλα τα δικαιώματα τους καθώς και τις δικονομικές δυνατότητες, από τη στιγμή που το δάνειό τους πωλείται από την τράπεζα σε κάποια εταιρεία.