Μπορεί το υπουργείο Οικονομικών να υποστηρίζει πως το νέο μισθολόγιο του Δημοσίου είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, ωστόσο η ειδική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα αναφέρει πως η δαπάνη για τους μισθούς του Δημοσίου θα αυξηθεί κατά 178 εκατ. ευρώ έως το 2018 και κατά 321 εκατ. ευρώ μετά το 2018.

Με το νέο μισθολόγιο οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπάλληλου αποτελούνται από το βασικό μισθό, ο οποίος θα προσαυξάνεται κατά 10-15% ανάλογα με το βαθμό που καταλαμβάνει ο κάθε υπάλληλος, τις οικογενειακές παροχές, το επίδομα παραμεθορίων περιοχών, την προσωπική διαφορά και το επίδομα θέσης ευθύνης.

Ειδικά το επίδομα θέσης ευθύνης για τους προϊσταμένους διοίκησης προσαυξάνεται μεσοσταθμικά κατά 14% σε σχέση με σήμερα, οριζόμενο σε 1.000 ευρώ για τον Γενικό Διευθυντή, 450 ευρώ για τον Διευθυντή, 350 ευρώ για τον Υποδιευθυντή και 290 ευρώ για τον Τμηματάρχη, από 900 ευρώ, 400 ευρώ, 300 ευρώ και 250 ευρώ αντίστοιχα, που ισχύει σήμερα.

Η νέα μισθολογική κατάταξη πραγματοποιείται ανάλογα με την εκπαιδευτική κατηγορία, τα έτη υπηρεσίας, τα αυξημένα τυπικά προσόντα και την κατοχή θέση ευθύνης. Ταχύτερη θα είναι η μισθολογική εξέλιξη των πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ. Προβλέπεται ιδιαίτερα προωθημένη μισθολογική κατάταξη για υπαλλήλους με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (4 χρόνια από 2), διδακτορικό (12 χρόνια από 6) ή αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (10 χρόνια συν ένα για όσους αποφοίτησαν με άριστα και από 6 συν 1), καθώς επίσης και για τους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τους οποίους προβλέπεται προσαύξηση του αντίστοιχου βασικού μισθού κατά 20%.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει μπόνους για τους πιο αποδοτικούς υπαλλήλους, το οποίο όμως θα δοθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2018 και αφού προηγηθούν δύο ατομικές αξιολογήσεις. Οι υπάλληλοι που κατά την αξιολόγηση τους λαμβάνουν άριστη βαθμολογία μπορούν να εξελίσσονται γρηγορότερα στη μισθολογική κλίμακα και σε ποσοστό 5-15% επί του συνόλου των υπαλλήλων, ανάλογα με τις εκάστοτε δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Κατά 20% υψηλότερος θα είναι ο βασικός μισθός των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Γενικών Διευθύνσεων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των κατόχων μεταπτυχιακών – διδακτορικών τίτλων.

Τέλος, με το νομοσχέδιο καταργείται η αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα με εξαίρεση τα χρηματοδοτούμενα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση.