Στη Βουλή κατατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου το νομοσχέδιο με τα 13 προαπαιτούμενα, η ψήφιση του οποίου ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ.

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για τη «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων».

Το νομοσχέδιο εισάγεται τη Δευτέρα, στις 2 το μεσημέρι, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Η συνεδρίαση στην επιτροπή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 10 το βράδυ της ίδιας ημέρας με την υποβολή της σχετικής έκθεσης, ενώ η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια θα ολοκληρωθεί σε μία συνεδρίαση, η οποία θα αρχίσει στις 9.30 το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί εντός 10 ωρών.

Την Τετάρτη αναμένεται να συνεδριάσει το Euro Working Group, προκειμένου να ανάψει το «πράσινο φως» για την εκταμίευση του 1 δισ. ευρώ, η οποία εκτός απροόπτου αναμένεται για τις 18 Δεκεμβρίου.

Οι προβλέψεις για τα κόκκινα δάνεια

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αδειοδότηση και εποπτεία των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΔΑΜΕΔ) και των Εταιρειών Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΜΑΜΕΔ).

Μεταξύ άλλων καθορίζεται το είδος των εταιρειών στις οποίες δύναται να ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων και η μεταβίβαση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, περιγράφονται οι όροι, προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χορήγησης της σχετικής άδειας, θεσπίζεται το πλαίσιο εποπτείας των εταιρειών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος και ορίζεται το ελάχιστο ύψος του μετοχικού τους κεφαλαίου στις 100.000 ευρώ.

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις συμβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης και τις συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από συμβάσεις κόκκινων δανείων. Μεταξύ άλλων ορίζεται πως στις ΕΔΑΜΕΔ και ΕΜΑΜΕΔ μπορούν να ανατίθεται η διαχείριση απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων ή και πιστώσεων οι οποίες δεν εξυπηρετούνται για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.

Το νέο Μισθολόγιο του Δημοσίου

Με το νομοσχέδιο επανακαθορίζεται το μισθολογικό καθεστώς που διέπει τους υπάλληλους του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και του προσωπικού των ΔΕΚΟ.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η αποσύνδεση βαθμού - μισθού με τη θέσπιση ενός αριθμού μισθολογικών κλιμακίων (διαφορετικού ανά κατηγορία υπαλλήλων) για την κατάταξη των υπάλληλων. Το νέο σύστημα αμοιβών προβλέπει τη μισθολογική επανακατάταξη των υπαλλήλων σε συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης τους. Ειδικότερα προβλέπονται 13 μισθολογικά κλιμάκια για τους υπάλληλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 19 κλιμάκια για τους της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Η εν λόγω κατάταξη είναι ανάλογη των ετών υπηρεσίας και των τυπικών προσόντων.

Διασφαλίζεται με τη μορφή της προσωπικής διαφοράς το υφιστάμενο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών στους υπάλληλους σε περίπτωση μείωσης τους σε σχέση με αυτές που λαμβάνουν σήμερα. Η εν λόγω προσωπική διαφορά θα απομειώνεται μελλοντικά με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης του επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης λόγω αξιολόγησης. Σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών η προσωπική διαφορά θα καταβάλλεται σε βάθος τετραετίας (2020).

Ακόμη, προβλέπεται διαφορετική μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης του υπαλλήλου. Ειδικότερα προβλέπεται τριετής από διετής που είναι σήμερα μισθολογική εξέλιξη των υπάλληλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης , ενώ παραμένει διετής για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η εν λόγω ωρίμαση θα εφαρμοστεί από το 2018 και μετά.

Με το νομοσχέδιο καθιερώνεται ο θεσμός της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης συνδεδεμένης με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης στα 1.000 ευρώ για τον Γενικό Διευθυντή, 450 ευρώ για τον Διευθυντή, 350 ευρώ για τον Υποδιευθυντή και 290 ευρώ για τον Τμηματάρχη από 900 ευρώ, 400 ευρώ, 300 ευρώ και 250 ευρώ αντίστοιχα που ισχύσει σήμερα.

Στην ίδια βάση προβλέπεται η σύνδεση του μισθολογίου των υπαλλήλων με την περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Περιορίζονται οι περιοχές στις οποίες η υπηρέτηση υπαλλήλου δικαιολογεί την καταβολή επιδόματος παραμεθορίου. Καταργείται δε η αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (επιτροπές, ομάδες εργασίας, κ.α.) με εξαίρεση τα χρηματοδοτούμενα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Τέλος, με το νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται στα υφιστάμενα όρια δαπανών για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των ετών 2016,2017 και 2018 (570 εκατ. ευρώ, 550 εκατ. ευρώ και 530 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) πέραν των οποίων έχει εφαρμογή ο μηχανισμός αυτόματος επιστροφής (claw back) και οι δαπάνες των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Με το πολυνομοσχέδιο κυρώνονται οι συμφωνίες τροποποίησης των συμβάσεων των αυτοκινητοδρόμων  Κόρινθος -Τρίπολη- Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο –Σπάρτη, αλλά και του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη χρήση του όρου «Τοπικός Οίνος» και θεσπίζεται πρόστιμο 1.000 έως 30.000 ευρώ σε περίπτωση μη τήρησης της ειδικής νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία των οινολογικών εργαστηρίων.