Μικρή πτώση, τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία πτώση εμφάνισε το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας το Σεπτέµβριο του 2015, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Μετά το 24,7% του Αυγούστου, τον Σεπτέμβριο η ανεργία υποχώρησε οριακά, στο 24,6%, ενώ σε ετήσια βάση η πτώση ήταν μεγαλύτερη, καθώς τον ίδιο μήνα του 2014 το ποσοστό ανερχόταν στο 26,1%.

Το σύνολο των απασχολουµένων, κατά το Σεπτέµβριο του 2015, εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.626.696 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.184.353 άτοµα ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.266.304 άτοµα.

Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 75.861 άτοµα σε σχέση µε το Σεπτέµβριο του 2014 (αύξηση 2,1%) και κατά 6.821 άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2015 (αύξηση 0,2%). Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 68.806 άτοµα σε σχέση µε το Σεπτέµβριο του 2014 (µείωση 5,5%) και κατά 2.429 άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2015 (µείωση 0,2%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 53.466 άτοµα σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο του 2014 (µείωση 1,6%) και κατά 7.919 άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2015 (µείωση 0,2%).