Ως «μάννα εξ ουρανού» ανέμεναν οι προμηθευτές του Δημοσίου τη δόση των 2 δισ. ευρώ που ενέκρινε τη Δευτέρα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, καθώς το υπουργείο Οικονομικών τους είχε ενημερώσει πως με αυτή θα πλήρωνε τα «φέσια» του.

Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, περιλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρων, ξεπερνούν σήμερα τα 6 δισ. ευρώ. Μόνον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης προς τον ιδιωτικό τομέα κινούνται κοντά στα 2,69 δισ. ευρώ, των νοσοκομείων στα 1,214 δισ. ευρώ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα 3,285 εκατ. ευρώ.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει από καιρό καταρτίσει πρόγραμμα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με απώτερο στόχο τη μείωση αυτών ως το τέλος του 2016. Αλλά καθώς το «ταμείο ήταν άδειο» το πρόγραμμα αυτό έμμνε στα «χαρτιά».

Τώρα που μέρος των χρημάτων εξασφαλίσθηκε, το πρόγραμμα για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα υλοποιηθεί με διαδικασίες και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν.4281/2014.

Σύμφωνα με πληροφορίες προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί στους φορείς των τομέων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης, καθώς αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης.

Παράλληλα, αναμένεται εντατικοποίηση της εκκαθάρισης εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών φόρων και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, καθώς και της αποπληρωμής εκκρεμών επιστροφών φόρων προς τους δικαιούχους.

Οι εκταμιεύσεις του προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις ταμειακές κάθε φορά συνθήκες και την πορεία της χρηματοδότησης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Τα ποσά χρηματοδοτήσεων για εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών θα εκταμιεύονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα εμφανίζονται στους προϋπολογισμούς των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με ισόποση αύξηση των εσόδων τους (είσπραξη επιχορηγήσεων από το κράτος) και αύξηση των δαπανών τους για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

Η διαδικασία αυτή αναμένεται να τρέξει εντός του Δεκεμβρίου, έτσι ώστε έως τα τέλη Ιανουαρίου 2016 να έχουν εξοφληθεί οφειλές του Δημοσίου ύψους 3,1 δισ. ευρώ περίπου.