Στο τελικό στάδιο παραλαβής από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας βρίσκεται το Εθνικό Παρατηρητήριο Εμπορίου. Αυτό ανέφερε στην διάρκεια της ομιλίας του, στην εκδήλωση για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της ΕΣΕΕ, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης.

Όπως τόνισε, η ελληνική οικονομία βαδίζει προς την σταθεροποίηση και τα πρώτα δείγματα προς αυτή την κατεύθυνση, με την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, τα έσοδα από τον τουρισμό και τις εξαγωγές, είναι θετικά. Εξήρε, μάλιστα, τη σημασία για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού προτύπου σύνθετων παραγωγικών συμπλεγμάτων με οριζόντιες συνεργασίες νέων επιχειρηματικών εργαλείων και νέες μορφές εμπορίου με το βλέμμα όμως στην εγχώρια παραγωγή και σε ισότιμους όρους μεταχείρισης από τους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους και βελτίωση των χρόνων αποπληρωμής των προμηθευτών.

Για τη χάραξη εθνικής πολιτικής στο εμπόριο ο κ. Παπαδεράκης ανέφερε ότι είναι στο τελικό στάδιο παραλαβής το Εθνικό Παρατηρητήριο Εμπορίου, καθώς επικαιροποιούνται οι σχετικές μελέτες. Το Παρατηρητήριο περιλαμβάνει:

- Βάση δεδομένων (δημογραφικών, επιχειρηματικών και οικονομικών στοιχείων) για τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης.

- Γεωγραφική αποτύπωση του λιανικού εμπορίου στις κυριότερες πόλεις της χώρας.

- Σειρά μελετών (επαναλαμβανόμενων και one-off) για τον κλάδο του εμπορίου, σε κλαδικό και σε περιφερειακό επίπεδο.

Παράλληλα γίνονται διαβουλεύσεις με τους φορείς για να διαμορφωθούν οι εθνικές θέσεις και ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης το οποίο θα αντιμετωπίζει θέματα όπως το μεταφορικό κόστος, δεξιότητες, παραγωγικές διασυνδέσεις και οι διαδικτυακές πλατφόρμες.

Αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία των ανοικτών εμπορικών κέντρων και στην επέκταση της χρήσης της ηλεκτρονικής πληρωμής.