Αλλαγές στη διάταξη που αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, δίχως όμως να ξεκαθαρίζει πλήρως το τοπίο. 

Στις νομοτεχνικές βελτιώσεις στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση, προβλέπεται πλέον ρητά πως όσοι έχουν εκκρεμείς υποθέσεις ή αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη ή καταθέσουν αιτήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 θα καλύπτονται από τις παλαιές διάταξεις του νόμου. Αντίθετα, η εφαρμογή των νέων διατάξεων θα ισχύει από 1/1/2016.

Αντιθέτως, η νομοτεχνική βελτίωση που αφορά τις δυνατότητες συνεισφοράς του δημοσίου στην εξόφληση των μηνιαίων δόσεων για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια ευπαθών ομάδων δημιουργεί ασάφειες. Αυτό συμβαίνει γιατί προβλέπει τριετή διάρκεια και ορίζει πως  μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μερική κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του ποσού που καταβάλλει ο οφειλέτης που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και του ποσού που ορίζεται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Εντούτοις, στο κείμενο δεν υπάρχει καμία  διευκρίνηση για το τι θα συμβεί το 2017 και το 2018.

Επιπλέον, στις νομοτεχνικές βελτιώσεις ορίζεται πως στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών θα προβλέπεται ότι «ο οφειλέτης θα καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και ότι το ποσό που θα πληρώνει είναι τέτοιο ώστε οι πιστωτές δεν θα βρεθούν χωρίς τη συναίνεσή τους σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης».

Μια ακόμα αλλαγή αναφέρει ότι η αξία του ακινήτου δεν θα καθορίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές, όπως αρχικά  ανέφερε το νομοσχέδιο, αλλά με βάση οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγκεκριμένα με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος θα ορίζεται όχι μόνο η διαδικασία και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη αλλά θα προσδιορίζεται και το ποσό το οποίο θα λάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστική εκτέλεσης, καθώς και τον προσδιορισμό της ενδεχόμενης ζημίας των πιστωτών.