Επιτροπή που θα καταρτίσει έως το τέλος Δεκεμβρίου 2020 σχέδιο δράσης για την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος προνοιακών παροχών και υγειονομικής περίθαλψης συστάθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Έργο της επιτροπής, στην οποία θα μετέχουν στελέχη από τα υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη και στελέχη των ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ, ΕΟΠΥΥ και ΗΔΙΚΑ είναι: 

  • Η αξιολόγηση των κριτηρίων χορήγησης προνοιακών παροχών και παροχής νοσοκομειακής- ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε μη μόνιμους κατοίκους της χώρας και η διαμόρφωση πρότασης σχεδίου δράσης για την αποδοτικότερη και κοινωνικά δικαιότερη λειτουργία του συστήματος. 
  • Η χαρτογράφηση και η συστημική προσέγγιση των προνοιακού τύπου παροχών, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παροχών και τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης.  

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού 2021 κύρια προτεραιότητα της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα, είναι η εξέταση των αδυναμιών του συστήματος προνοιακής πολιτικής της χώρας και ο επανασχεδιασμός του, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές του και να μπορεί να υποστηρίζει με δικαιοσύνη όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη. 

Όπως αναφέρει το προσχέδιο προϋπολογισμού 2021, βασικές δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν η επανεξέταση και κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας, η εντατικοποίηση των διασταυρώσεων μέσα από διαλειτουργούσες βάσεις δεδομένων και η ισχυροποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού. 

«Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αναμένεται να συμβάλλουν στη θωράκιση του συστήματος με δικλείδες και προϋποθέσεις που δεν θα επιτρέπουν την εκμετάλλευσή του εις βάρος της κοινωνικής αλληλεγγύης και ανταποδοτικότητας», τονίζεται σχετικά.