Ρυθμίσεις με τις οποίες διευκολύνεται η επιχειρηματικότητα και οι στρατηγικές επενδύσεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο "Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις", που κατατέθηκε χθες, αργά το βράδυ, στη Βουλή.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η απλοποίηση της ίδρυσης Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (ΙΚΕ),  καθώς δίνεται η δυνατότητα να συστήνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με εξαίρεση μόνο  τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες  που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε επειδή το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου, είτε επειδή εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος είτε επειδή επιλέγεται από τα μέρη.

Με το τρόπο αυτό μειώνεται τόσο ο χρόνος όσο και η γραφειοκρατία στις σύσταση αυτής της μορφής επιχειρήσεων η οποία θεωρείται και η πλέον ευέλικτη μορφή.

Η ηλεκτρονική σύσταση θα πραγματοποιείται είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού που φέρει μόνο το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο, είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, όπου οι ιδρυτές δύνανται να ρυθμίσουν περισσότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησής τους.

 

Γενικές συνελεύσεις εξ αποστάσεως

 

Επίσης στο ίδιο νομοσχέδιο  περιλαμβάνεται διάταξη η οποία προβλέπει την  εξ' αποστάσεως, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, διενέργεια των γενικών συνελεύσεων των ανωνύμων εταιρειών, όχι μόνο για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αλλά για το σύνολο των μετόχων και των εισηγμένων εταιρειών.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρει ότι  η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία μετά τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία.

Ειδικά ως προς τη γενική συνέλευση των ανωνύμων εταιρειών προβλέπεται μεν ότι για τη δυνατότητα συμμετοχής στη συνέλευση από απόσταση αρκεί σχετική πρόβλεψη στην πρόσκληση, όμως για τη διεξαγωγή της συνέλευσης αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται είτε καταστατική πρόβλεψη, είτε σπουδαίος λόγος.

Σύμφωνα με άλλη διάταξη του νομοσχέδιου, «η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.