Από τον Ιούλιο θα αρχίσει να τρέχει το πρόγραμμα επιδότησης δόσεων ενυπόθηκων δανείων που δρομολογεί η κυβέρνηση, καθώς τότε θα ενεργοποιηθεί η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για νοικοκυριά και επαγγελματίες που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού.

Όσοι έχουν στεγαστικά, καταναλωτικά ή επαγγελματικά δάνεια με κύρια υποθήκη την κατοικία τους εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, θα κερδίσουν γενναίο κούρεμα στις δόσεις των δανείων τους για εννέα μήνες.

Το κράτος κάθε μήνα και για διάστημα εννέα μηνών θα καλύπτει μεγάλο μέρος της δόσης του δανείου τους. Αυτή η επιδότηση θα ξεκινάει από το 90% της μηνιαίας δόσης στο πρώτο τρίμηνο, θα μειώνεται στο 60% της δόσης στο δεύτερο τρίμηνο και θα διαμορφώνεται στο 40% στο τρίτο  τρίμηνο του προγράμματος.

Η επιδότηση των δόσεων στεγαστικών δανείων θα αφορά σε δανειολήπτες που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού. Οι αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ ενώ για τους εργαζόμενους θα πρέπει να είχε ανασταλεί η σύμβαση εργασίας και να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης του ειδικού σκοπού ή να έχουν χάσει τη δουλειά τους ή να μειώθηκε σημαντικά ο μισθός τους.