«Σήμα» κινδύνου έστειλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω της ετήσιας έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα επισημαίνοντας πως τα επίπεδα χρέους στην Ευρωζώνη έχουν εκτοξευθεί και οι τράπεζες αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Όπως επισημαίνει στην έκθεσή της η ΕΚΤ τα ελλείμματα των κρατών μελών της Ευρωζώνης θα αυξηθούν κατά μέσο όρο στο 8% του ΑΕΠ, αρκετά πάνω από τα επίπεδα του 2008, ενώ παράλληλα, το συνολικό επίπεδο χρέους στην Ευρωζώνη θα μπορούσε να ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ το 2020, από το 86% που βρίσκεται τώρα.

Η ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι μολονότι η μεγάλη δημοσιονομική απάντηση των χωρών της Ευρωζώνης βοηθάει στον μετριασμό του κόστους της κρίσης του κορονοϊού και αποτελεί μια πρώτη γραμμή άμυνας στις ανησυχίες βιωσιμότητας του χρέους, μια πιο δριμεία οικονομική κάμψη θα μπορούσε να αυξήσει μεσοπρόθεσμα τους κινδύνους για τη βιωσιμότητα του χρέους.

Στην Ελλάδα, το δημόσιο χρέος προβλέπεται να αγγίξει το 200% του ΑΕΠ και στην Ιταλία το 160%, ενώ θα ανέλθει στο 130% στην Πορτογαλία και λίγο κάτω από το 120% στη Γαλλία και την Ισπανία. «Αυτή η άνοδος που θα προκύψει στο δημόσιο χρέος θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια επαναξιολόγηση του κρατικού ρίσκου από τους παράγοντες της αγοράς και να αναζωπυρώσει πιέσεις στις πιο ευάλωτες χώρες», αναφέρει η ΕΚΤ.

ECB

Ένας από τους κινδύνους που αναφέρει η ΕΚΤ εντοπίζεται σε μια σειρά εταιρικών υποβαθμίσεων, κάτι που θα περιορίσει την πρόσβαση της πραγματικής οικονομίας στη χρηματοδότηση. Οι υποβαθμίσεις σε non investement grade είναι αναπόφευκτες επισημαίνει η τράπεζα, οδηγώντας τα συνταξιοδοτικά ταμεία ή τις ασφαλιστικές εταιρείες, να πωλήσουν. Σύμφωνα, όμως, με την ΕΚΤ, η αγορά για τα ομόλογα υψηλής απόδοσης είναι σχετικά μικρή και αυτό θα μπορούσε να πυροδοτησεί ένα νέο sell off στα ομόλογα.

ECB

Η τράπεζα τονίζει πως η πανδημία απειλεί να ενισχύσει τις υφιστάμενες οικονομικές αδυναμίες της Ευρωζώνης, αναφέροντας τις υπερβολικά υψηλές τιμές των στοιχείων ενεργητικού, τη χαμηλή κερδοφορία των τραπεζών και πιθανές υποβαθμίσεις, το υψηλό κρατικό χρέος και τα υψηλά ρίσκα όσον αφορά τη ρευστότητα και την πίστωση στον μη τραπεζικό τομέα.

Στην έκθεσή της η τράπεζα αναφέρει πως παρά το σχεδιασμό που υπάρχει στις χώρες της ΕΕ για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, υπάρχει ο κίνδυνος σημαντικός αριθμός εργαζομένων να δουν την πόρτα της εξόδου εάν οι επιχειρήσεις πρέπει να μειώσουν την δραστηριότητάς τους ως απάντηση στη μείωση της ζήτησης.