Πρόστιμα συνολικού ύψους 330.000 ευρώ επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης σε 5 εταιρείες ηλεκτρονικών καταστημάτων, τα λεγόμενα και eshop, τα οποία δεν έστειλαν ποτέ τα προϊόντα που αγόρασαν οι πελάτες τους.

Πρόκειται για ηλεκτρονικά καταστήματα εμπορίας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ιδίως κινητών τηλεφώνων, για τα οποία η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου είχε δεχτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα πλήθος καταγγελιών καταναλωτών, που σύναψαν συμβάσεις εξ αποστάσεως μαζί τους.

Οι καταγγελίες αφορούσαν:

- την μη παράδοση των παραγγελθεισών συσκευών κινητής τηλεφωνίας παρά την καταβολή του τιμήματος,

- την αδυναμία επικοινωνίας με την επιχείρηση, η οποία είτε δεν απαντούσε καθόλου ή προέβαλε, σε κάποιες περιπτώσεις, αριθμούς τηλεφώνου που δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματικούς τηλεφωνικούς αριθμούς της χώρας.

Μετά από εκτεταμένη έρευνα, η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε υψηλά χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 330.000 ευρώ, στις ακόλουθες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις εμπορίας κινητών τηλεφώνων και προϊόντων τεχνολογίας αιχμής, καθώς διαπίστωσε παραβάσεις των διατάξεων για τα δικαιώματα του καταναλωτή σε συμβάσεις από απόσταση, καθώς και των διατάξεων περί αθέμιτων (και ειδικότερα παραπλανητικών) εμπορικών πρακτικών στις εξής εταιρείες:

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ €

1

Μ.ΠΑΡΛΕΠΟΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ

www.a-mobiles.gr

100.000,00

2

MILA X ΜΟΝ.ΙΚΕ

www.mxstore.gr

 

80.000,00

3

BSVA BUSINESS SALES ΙΚΕ

www.ubit.gr

70.000,00

 

4

E-MOBILE ENTERPRISE Μ. ΙΚΕ

www.emobile24.gr

70.000,00

5

ΚΑΛΑΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

www.clickstore.gr

10.000,00

 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή διερευνά παρόμοιες υποθέσεις και εξετάζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και σε άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα εμπορίας κινητών τηλεφώνων και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, για τα οποία δέχτηκε πληθώρα καταγγελιών.

Για καταγγελίες σχετικά με φαινόμενα παράνομων και παραπλανητικών πρακτικών από ηλεκτρονικά καταστήματα εμπορίας κινητών τηλεφώνων, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στη γραμμή καταναλωτή 1520.