Την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις αναλαμβάνει Κυβερνητική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων, της οποίας θα προεδρεύει ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η επιτροπή θα είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.

Το έργο της επιτροπής

Η επιτροπή θα προσδιορίζει τις προτεραιότητες των δράσεων του πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του κάθε υπουργείου, καταρτίζει τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη επιμέρους στόχων, όπως διαβούλευσης, έκδοσης κανονιστικών πράξεων, οργανωτικών αλλαγών, εκπαίδευσης, και δίνει κατευθύνσεις για την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων.