Αμετάβλητα ανακοίνωσε πως διατηρεί τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ειδικότερα, η ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει ως εξής τα επιτόκιά της:

-Στο 0% το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης

-Στο 0,25% το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης

-Στο -0,50% το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων

Χαλαρώνει τους όρους για τα TLTROS

Ωστόσο η ΕΚΤ προχωρά σε νέα διευκόλυνση για τις συνθήκες χρηματοδότησης των τραπεζών, γνωστοποιώντας αφενός πως χαλαρώνει τους όρους στα δάνεια μακροπρόθεσμης διάρκειας (TLTROs) και αφετέρου πως θέτει σε ισχύ ένα ακόμη μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης.

Το νέο πρόγραμμα φέρει την ονομασία PELTROs και αποτελείται από επτά επιπλέον πράξεις αναχρηματοδότησης. Θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2020, με στόχο να λήξει την περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2021.

Έτοιμη να αυξήσει το πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης των 750 δισ. ευρώ

Η ΕΚΤ δεν έκανε καμία αλλαγή στο έκτακτο Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης, ύψους 750 δισ. ευρώ (PEPP), ωστόσο δεσμεύεται πως είναι έτοιμη να αναπροσαρμόσει το μέγεθος ή τη σύσταση των αγορών κρατικών ομολόγων αν αυτό απαιτηθεί.