Εντός της ημέρας θα εκδοθεί η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που θα περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις που θα ισχύσουν τον Μάιο και αφορούν την διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Η νέα ΠΝΠ θα προβλέπει μεταξύ άλλων:

- Την παράταση της άδειας ειδικού σκοπού μέχρι τις 31 Μαΐου για όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα των οποίων τα παιδιά που πήγαιναν στο νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό. 

- Την παράταση μέχρι τις 31 Μαίου της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ή για επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορονοϊό, ή έκλεισαν με κρατική εντολή.

Ως απόρροια αυτού, το ύψος της αποζημίωσης θα είναι ανάλογο των ημερών αναστολής της σύμβασης και θα ανέρχεται στα 534 ευρώ αντί 800 ευρώ που ήταν για το διάστημα των 45 ημερών.

Εξαίρεση θα υπάρχει για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές και πέρα από το τέλος Μάιου με κρατική εντολή όπως για παράδειγμα στον κλάδο του Τουρισμού.

- Την υποχρεωτική εργασία του 40% του προσωπικού τους για τις επιχειρήσεις που σταδιακά ανοίγουν από Δευτέρα. 

- Την δυνατότητα ο εργοδότης να ανακαλεί την αναστολή της σύμβασης εργασίας πριν την ολοκλήρωση των 30 ημερών ή ακόμη και να την διακόπτει, προκειμένου ο εργαζόμενος να επιστρέψει στην δουλειά του.

- Την κάλυψη από το κράτος των εργαζόμενων που θα επιστρέψουν στη δουλειά σε συνθήκες μειωμένου ωραρίου, άρα και αποδοχών. Το κράτος προτίθεται να καλύψει το τμήμα του μισθού τους που θα έχει χαθεί, θέτοντας σε εφαρμογή το πρόγραμμα Sure, με πόρους από το ευρωπαϊκό ταμείο.